Forskende lærerstudenter

ProTeds Jonas Bakken (UiO) og Hilde Sollid (UiT) har skrevet artikkelen "Forskende lærerstudenter" til artikkelsamlingen "FoU i praksis 2013".

Artikkelen diskuterer hvordan lærerstudenter kan ta det første skrittet på veien mot FoU-kompetanse, og hvordan denne kan videreutvikles senere i studiet. Basert på teorier om «instructional scaffolding» presenteres en modell for utvikling av FoU-kompetanse i lærerutdanning. Denne diskuteres i lys av praktisk-pedagogisk utdanning ved UiO og masterprogrammet i lærerutdanning for 5.–10. trinn ved UiT. Begge disse utdanningene vektlegger at studentene gjør yrkesrelevante FoU-oppgaver tidlig i studiet, og at de får tilegne seg FoU-kompetanse gradvis under veiledning fra lærerutdanneren. Slik søker utdanningene å gi lærerstudentene den forsknings- og endringskompetansen de vil trenge i framtidens skole.

 

 

Av Hilde Sollid, Jonas Bakken
Publisert 20. mars 2014 13:44 - Sist endret 20. mars 2014 14:55