ProTed-artikkel om FoU-basert lærerutdanning

ProTed har på bestilling fra NOKUT utarbeidet en rapport om FoU-basert utdanning og relasjonen til utdanningskvalitet i de integrerte lærerutdanningene. Formålet med rapporten er å tydeliggjøre hvordan FoU-basert utdanning øker lærerstudentenes profesjonskompetanse. 

Rapporten "FoU-basert utdanning og relasjonen til utdanningskvalitet i de integrerte lærerutdanningene" kan leses som en kommentar til og som et svar på spørsmålet om hva som skal til for at lærerstudentene i de integrerte lærerutdanningene skal få et reelt utbytte av å oppleve og utvikle en tydelig FoU-dimensjon i sine studier. Formålet er å konkretisere hva vi mener med FoU-basert utdanning gjennom både en begrepsavklaring og en serie eksempler i form av case (se appendiks). Til sammen ønsker vi å tydeliggjøre hvordan FoU-basert utdanning øker lærerstudentenes profesjonskompetanse. Målgruppen for rapporten er følgelig både lærerutdannere, lærerstudenter og beslutningstakere innenfor utdanningssektoren.

Publisert 21. mars 2014 12:42 - Sist endret 21. mars 2014 12:59