Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser

Andreas Lund, Jonas Bakken og Kirsti Engelien har skrevet artikkelen "Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser" til artikkelsamlingen "Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel, høyere utdanning-eksempler fra teknologi og læring på og utenfor campus".

Utgivelsen "Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - eksempler fra teknologi og læring på og utenfor campus" har 21 bidrag som viser forskjellige perspektiver på kvalitet. 

Redaktører er Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum. Utgivelsen er en del av Norgesuniversitets Skriftserie. ​

Av A. Lund, J. Bakken og K. Engelien
Publisert 5. nov. 2013 15:18 - Sist endret 5. nov. 2013 15:18