ProTed

Studenter ved UiO

 

ProTed skal bidra til å fremme kvaliteten i høyere utdanning. Hovedformålet er å utvikle integrerte lærerutdanninger som  forener vitenskapsfag, profesjonsfag, undervisningsfag, teori og praksis.

 

Et senter for fremragende utdanning