Personer

ProTed er et partnerskap mellom UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Oslo, hvor den faglige ledelsen ivaretas av en felles senterledelse. UiT og UiO er representert med ledere på alle nivåer.

Navn

Funksjon

Sted

Telefon

E-post

Doris Jorde Senterleder

UiO

(+47) 22856110
(+47) 93406990

doris.jorde@ils.uio.no
Siw Skrøvset

Senterleder

UiT

(+47) 77660506
(+47) 41273323

siw.skrovset@uit.no
Tone Malmstedt Eriksen Seniorrådgiver UiO

(+47) 22857457
(+47) 91302998

t.m.eriksen@ils.uio.no
Kari Anne Rødnes Leder utviklingsområdet: Undervisning i fag UiO

(+47) 22854834

k.a.rodnes@ils.uio.no 

Henning Marius Sollid

Leder utviklingsområdet: Undervisning i fag UiT

(+47) 77660499

(+47) 90866171

henning.m.sollid@uit.no
Tove Seiness Hunskaar Leder utviklingsområdet: Universitetsskoler og profesjonell praksis UiO (+47) 22854158 t.s.hunskaar@ils.uio.no
Kirsti Lyngvær Engelien Leder utviklingsområdet: Digitale læringsomgivelser UiO (+47) 47394552
(+47) 22844594

k.l.engelien@ils.uio.no

Lisbet Rønningsbakk Leder utviklingsområdet: Digitale læringsomgivelser UiT (+47) 77660411 lisbet.ronningsbakk@uit.no
Kari-Anne Sæther Leder utviklingsområdet: Kompetanseutvikling studieledelse UiT (+47) 77660463

kari-anne.sather@uit.no

Inga Staal Jenset Leder utviklingsområdet: Kompetanseutvikling studieledelse UiO (+47) 98853440 i.s.jenset@ils.uio.no
Jon Magne Vestøl Leder utviklingsområdet: Intergrerte studiedesign UiO (+47) 22844595
(+47) 41450259
j.m.vestol@ils.uio.no
Ove Drageset Leder utviklingsområdet: Integrerte studiedesign UiT (+47) 77660274 ove.drageset@uit.no

 

 

 

 

Publisert 25. jan. 2013 19:46 - Sist endret 10. okt. 2018 11:22