Oversikt over universitetsskoler tilknyttet Universitetet i Oslo

Universitetsskoler:

Skolenes nettadresse:

 Asker videregående skole

http://www.asker.vgs.no/

 Bjerke videregående skole

http://www.bjerke.vgs.no/

 Flåtestad skole

http://www.flatestad.gs.ah.no/

 Ingieråsen skole

http://www.ingierasen.gs.ah.no/

 Jessheim videregående skole

http://www.jessheim.vgs.no/

 Lambertseter videregående skole

http://www.lambertseter.vgs.no/

 Lillestrøm videregående skole

http://www.lillestrom.vgs.no/

 Nesodden videregående skole

http://www.nesodden.vgs.no/

 Ringstabekk skole

http://www.ringstabekk.net/

 Ris ungdomsskole

http://www.ris.gs.oslo.no/

 Rosenvilde videregående skole

http://www.rosenvilde.vgs.no/

 Stovner videregående skole

http://www.stovner.vgs.no/

 Uller videregående skole

http://www.ullern.vgs.no/

http://nyeullern.com/

Emneord: Universitetsskole
Publisert 10. mai 2013 12:17 - Sist endret 12. jan. 2017 15:19