Digitale læringsomgivelser

Våre lærerstudenter er framtidens lærere og vil møte de samme utfordringene i skolen som lærerutdanningen står overfor:

Hvordan designe undervisning der IKT inngår som et fleksibelt og læringsstøttende element?

Formål

Målet er å skape gode teknologistøttede undervisnings- og læringsprosesser i lærerutdanningen og å sette studenten i stand til gjøre det samme for sine elever i skolen.

Prosjektområder

I dette utviklingsområdet arbeider vi med spørsmål knyttet til undervisning og læring i digitale læringsomgivelser. Det er definert tre prosjektområder:

  • Å undersøke hvordan digitale læringsomgivelser kan styrke tradisjonelle undervisningsaktiviteter som forelesninger, seminarer og praksis
  • Å utforske hvordan digitale læringsomgivelser kan legge til rette for nye oppgavetyper som i enda større grad kan øke studienes kvalitet gjennom en økt integrering mellom aktiviteter på campus og i praksis
  • Å undersøke hvordan digitale læringsomgivelser kan styrke og bidra til å utvikle nye veilednings- og vurderingsformer gjennom blant annet samarbeidsteknologier og digital video

Vil utvilke nye digitale eksamensformer

I 2012/2013 pågår det et omfattende FoU-arbeid ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) der målet er å utvikle nye digitale eksamensformer.

Våren 2012 gjennomførte vi en pilot med en digital skoleeksamen for studenter som var tatt opp til emnet PPU Teach First Norway, et samarbeid mellom Statoil, Utdanningsetaten i Oslo og ILS. Den digitale skoleeksamenen ble gjennomført på et datarom på campus, der studentene hadde tilgang til alle hjelpemidler, også hverandre. Erfaringene fra piloten var overveldende positive og vi arbeider nå med å videreutvikle denne eksamensmodellen slik at den kan gjennomføres som en digital hjemmeeksamen.

Har du lyst til å høre mer om vårt pågående arbeid med digital eksamen? Se foredraget Skoleeksamen med PC og alle hjelpemidler tillatt (film + pdf) på konferansen «Ja takk – begge deler» som fant sted i Tromsø i november 2012.

I dette prosjektet om digital eksamen samarbeider vi nært med Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) og Juridisk fakultet (UiO), som også arbeider innovativt med digital skoleeksamen.

 

Les mer om vårt nyeste prosjekt: Videobasert vurdering for læring

Du finner den også med engelsk subtitles: Video-based Assessment for Learning in TED.

I partnerskap med

Universitetet i Tromsø