Videobasert vurdering for læring av lærerstudenter

ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning, har i samarbeid med universitetsskolene og universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), utviklet en ny, fleksibel modell for veiledning og vurdering av lærerstudenters praksis i skolen.

Dette studieåret har modellen blitt pilotert med en liten gruppe studenter, både høsten 2014 og våren 2015. Ved hjelp av nettbrett, har studenter som er i praksis sammen filmet hverandres undervisning. Oppgaven i piloten har vært å filme oppstarten av en undervisningsøkt. Studenten leverer deretter inn sine korte videoer via en nyutviklet sikker løsning fra UiO. Lærerutdanneren kan så logge seg inn og se på studentens filmsekvens og gi en konkret tilbakemelding til den aktuelle undervisningssituasjonen. Videoene kan også være utgangspunkt for tilbakemeldinger fra veileder og medstudenter. 

En slik form for veiledning kan bidra til å hjelpe studenten til å knytte sammen undervisningserfaringer med relevant teori mens de er i praksis. Ved hjelp av ny teknologi kan lærerutdannere følge studenter i praksis uten å selv være fysisk til stede, og studenten får læringsfremmende tilbakemeldinger fra lærerutdanneren i tillegg til veiledningen fra veilederen i praksis. Studentene som har deltatt opplever at denne modellen bidrar til å styrke deres profesjonsforståelse. Spesielt vektlegger de betydningen av å kunne vurdere sin egen undervisningspraksis og det at de får konkrete tilbakemeldinger fra lærerutdanneren. Denne nyutviklede sikre løsningen vil gjøre det mulig for studentene å bygge opp en samling med veiledede videosekvenser fra ulike praksisperioder gjennom studieløpet.

 

 

Publisert 4. juni 2015 20:58 - Sist endret 8. juli 2015 09:50