QUINT

"Quality in Nordic Teaching" (QUINT) er et forskningssenter finansiert av NordForsk som et Nordisk senter av eksellens.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er vertskap for senteret. 

Partnere

  • Akureyri University, Faculty of Education

  • Helsinki University, Department of Education

  • Karlstad University, Department of Educational Sciences

  • University College Lillebælt, Centre for Applied Research, Education and Social Sciences

  • University of Iceland, School of Education

  • University of Oslo, Department of Teacher Education and School Research
  • University of Southern Denmark, Institut for Kulturvidenskaber

  • Åbo Akademi, Faculty of Education and welfare studies