News

Image may contain: Cheek, Smile, Outerwear, Sleeve, Happy.
Published May 25, 2021 11:30 AM

QUINT researcher Dr. Jennifer M. Luoto discusses how we can understand good mathematics teaching from different perspectives of classroom research.

Image may contain: Property, Wood, Font, Triangle, Table.
Published Apr. 8, 2021 2:35 PM

PhD candidates are invited to submit abstracts to QUINT PhD Summer Institute "Frameworks for Analysing Teaching Quality: Methods, Measures and Meaning-making", 31 August-1 September 2021.

Deadline: Tuesday 25 May 2021 (Expired)

Lærer med smartphone. Illustrasjonsfoto.
Published Mar. 17, 2021 12:29 PM

Både tilgangen på digitale verktøy i skolen og ambisjonene om å bruke dem på nye måter er store, men bruken i undervisningen er fortsatt preget av at informasjon overføres til elevene på en relativt tradisjonell måte, viser ny klasseromsforskning.