Personer

Senteret er ledet av et styre og er strukturert i syv arbeidspakker. De ulike arbeidspakkene vil ha ansvar for hver sin type undersøkelse, som beskrevet under tittelen på arbeidspakkene i oversikten nedenfor. 

Styret

Navn Institusjon
Monica Melby-Lervåg Universitetet i Oslo
Øistein Anmarkrud Universitetet i Oslo
Sigrun Karin Ertesvåg Universitetet i Stavanger
Oddny Judith Solheim Universitetet i Stavanger
Bjørg Mari Hannås NORD universitetet
Bjarte Furnes Universitetet i Bergen
David Lansing Cameron Universitetet i Agder

Arbeidspakke 1

Systematisk oversikt

Leder

Serap Keles (UiS)

Nestledere

Åste Marie Mjelve Hagen (UiO)

Dieuwer Ten Braak (UiS)

Rådgiver Monica Melby-Lervåg (UiO)

Arbeidspakke 2

Registerdatastudie og eksisterende datasett

Leder Ratib Lekhal (UiO)
Nestleder Astrid Marie Jorde Sandsør (UiO)
Rådgiver Henrik Daae Zachrisson (UiO)

Arbeidspakke 3

Longitudinell observasjonsstudie

Leder Øistein Anmarkrud (UiO)
Nestledere

Bjarte Furnes (UiB)

Hilde Lowell Gunnerud (UiS)

Site-ansvarlige

Natallia Bahdanovich Hanssen (Nord)

Janaina Hartveit Lie (UiA)

Rådgiver Arne Ola Lervåg (UiO)

Arbeidspakke 4

Longitudinell observasjonsstudie av samiske barn

Leder Heidi Katarina Harju-Luukkainen (Nord)
Nestleder Elisabeth Hesjedal (UiB)
Rådgiver Veslemøy Rydland (UiO)

Arbeidspakke 5

Intervensjonsstudier av matte- og lesetiltak

Leder Oddny Judith Solheim (UiS)
Nestledere

Riikka-Maija Mononen (UiO)

Vibeke Rønneberg (UiS)

Rådgiver Sigrun Karin Ertesvåg (UiS)

Arbeidspakke 6

Multiple single case-studier av skreddersydde intervensjoner

Leder David Lansing Cameron (UiA)
Nestledere Kari-Anne Bottegård Næss (UiO)
Rådgiver Arne Ola Lervåg (UiO)

Arbeidspakke 7

Systemperspektiv på tiltak

Leder Camilla Herlofsen (UiA)
Nestledere Kathrin Olsen (Nord)
Rådgiver Elisabeth Hesjedal (UiB)

 

Publisert 27. aug. 2021 11:04 - Sist endret 29. sep. 2021 11:27