Hva slags støtte bør gis og hvordan bør den gis?

Vår forskning består av flere ulike typer studier tilpasset spørsmålene vi ønsker å finne svar på. Vi skal gjøre følgende undersøkelser for å besvare spørsmålene hva og hvordan.

Undersøkelser av tiltak for barn med vanlige læringsutfordringer

Her vil vi gjøre undersøkelser av effekten av tiltak rettet mot gruppe 2 i det tredelte systemet, de ca. 15-20 prosent med mindre vansker som i perioder ikke kan følge klassens opplegg. Her vil vi gjennomføre såkalte gullstandardundersøkelser, randomiserte kontrollerte studier, for å undersøke effekten av tiltak i matematikk og lesing.

Undersøkelser av tiltak for barn med vedvarende og sammensatte vansker

Her vil vi gjennomføre undersøkelser av elever som har sammensatte og ofte alvorlige vansker som vedvarer over tid. Disse elevene er i gruppe 3 i det tredelte systemet og utgjør de 5-10 prosent som har enkeltvedtak om spesialundervisning. Her vil det ofte være vanskelig å finne store utvalg med elever og disse elevene er også svært ulike. Vi vil derfor bruke såkalte «single case» undersøkelser, hvor vi følger enkeltbarn grundig over tid. Vi ønsker også her å spesielt se hvordan støttesystemet for denne gruppen fungerer, og vil se spesielt på det som ofte blir kalt «laget» rundt eleven.

Publisert 23. sep. 2021 13:49 - Sist endret 29. sep. 2021 11:32