Hvem bør ha ekstra støtte og når bør de få den?

Vår forskning består av flere ulike typer studier tilpasset spørsmålene vi ønsker å finne svar på. Vi skal gjøre følgende undersøkelser for å besvare spørsmålene hvem og når.

Bakgrunnsundersøkelser

Gjennom kunnskapsoppsummeringer av tidligere undersøkelser og undersøkelser hvor vi bruker registerdata og store datasett som allerede er etablert, vil vi fokusere på hvem som bør ha ekstra støtte og når denne støtten bør gis.

Undersøkelser som følger barn over tid

Her vil vi fokusere på hvem som bør ha ekstra støtte og når det bør får den gjennom å følge barn over tid. Vi vil gjennomføre en stor undersøkelse hvor vi følger mange barn i ulike deler av landet fra barnehagen og inn i skolen for å se hvordan vi best kan identifisere hvem som vil ha behov for støtte og når dette bør gjøres for at hjelpen skal komme til riktig tid. Her vil vi også følge et stort utvalg samiske barn, noe som ikke har vært gjennomført tidligere.

Publisert 23. sep. 2021 13:49 - Sist endret 29. sep. 2021 11:31