5 gode grunner til å velge UV

Bildet kan inneholde: barn, moro, gress, vend (akrobatisk), fritid.

1. Den gode lederen

Verden er i konstant forandring og teknologien er en del av den nye hverdagen. Det vi vil er å utdanne mennesker som besitter kompetansen til å møte arbeidslivet som er i kontinuerlig endring. Vi lever i et informasjonssamfunn - kunnskap er derfor det viktigste produksjonsmiddelet og læring er den viktigste prosessen. På UV er vi opptatt av læren om samspill. Forståelsen av mennesker, samfunnet vi lever i og hvordan disse elementene kobles sammen. Et studie fra UV gir deg de viktige verktøyene du trenger for å jobbe godt i en organisasjon og til å bli den gode lederen

2. Raskt i jobb - det er behov for deg på arbeidsmarkedet

UiOs nyeste kandidatundersøkelse viser at arbeidsmarkedet for tidligere UV-studenter er svært godt og hele 91 prosent er i jobb innen seks måneder etter fullført grad. Kun tre prosent oppgir at de er arbeidssøkende, noe som er lavest ved UiO.

Les mer om UiO sin kandidatundersøkelse her

3. Mange jobbmuligheter i ulike bransjer

Jobbmulighetene for tidligere UV-studenter er mange og varierte, både når det gjelder bransjer og arbeidsoppgaver. Utdanning/skoleverk og helse/omsorg skiller seg naturlig nok ut, men du finner også kandidater innenfor forskning, kommunikasjon, pedagogiske tjenester, frivillige organisasjoner, HR og forvaltning, for å nevne noen. 

4. Engasjerte studenter

UV har en rekke studentorganisasjoner enten om det er faglig, eller sosialt. Visste du at vi har en egen studentpub som er drevet av og for studenter? Og at du gjennom studentutvalget er med å bestemme hvordan fakultetet styres? Å være aktiv i en forening er med på å gjøre studentlivet enda bedre!

Bli kjent med studentforeningene våre

5. Ledende forskningsmiljø - du lærer av de beste

Du lærer av de beste!

Dette kan vi si sikkert, fordi fakultetet er det ledende multi-disiplinære utdannings- og forskningsmiljøet i Norge og et av de største utdanningsvitenskapelige forskningsmiljøene i Europa.