Alumni på Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UV Alumni er et yrkesrettet og faglig nettverk for tidligere studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Her har du muligheten til å møte gamle studievenner, få faglig påfyll samt bygge nye nettverk.

Hvorfor bli alumni?

Som alumni (tidligere student) er du en viktig ambassadør for Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Vi vil gjerne holde kontakten med deg gjennom alumninettverket. Ved å melde deg på i UiOs alumninettverk får du informasjon om spennende og relevante foredrag samt våre alumniarrangement. Alumnirådet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet arrangerer arrangement for tidligere studenter. På arrangementene er det mulighet for faglig påfyll, møte gamle studievenner og det serveres mat. Tilbudet er gratis.

Det er ikke planlagt noen fremtidige arrangement.

Alumnirådet på UV

Alumirådet består av tidligere og nåværende studenter, vitenskapelig ansatte samt en fakultetsrepresentant. Alumnirådet har ansvar for å arrangere alumniarrangement ved fakultetet.

Se bilder fra tidligere arrangementer

facebook kan du se bilder fra noen av de tidligere alumniarrangementer på Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Følg UV Alumni på Facebook

Arrangementer

Universitetet i Oslo har en mengde arrangementer som er åpne for publikum. Våre tidligere studenter er spesielt velkomne.


27 feb.
11:00, Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1
27 feb.
12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern
12 mars
14:00, Seminarrom 231, Helge Engs hus

Kontakt