Alumni på Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UV Alumni er et yrkesrettet og faglig nettverk for tidligere studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Her har du muligheten til å møte gamle studievenner, få faglig påfyll samt bygge nye nettverk.

Hvorfor bli alumni?

Som alumni (tidligere student) er du en viktig ambassadør for Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Vi vil gjerne holde kontakten med deg gjennom alumninettverket. Ved å melde deg på i UiOs alumninettverk får du informasjon om spennende og relevante foredrag samt våre alumniarrangement. Alumnirådet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet arrangerer arrangement for tidligere studenter. På arrangementene er det mulighet for faglig påfyll, møte gamle studievenner og det serveres mat. Tilbudet er gratis.

Det er ikke planlagt noen fremtidige arrangement.

Se bilder fra tidligere arrangementer

facebook kan du se bilder fra noen av de tidligere alumniarrangementer på Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

UiO Alumni KUL

UiO Alumni KUL er et nettverk for tidligere studenter med en mastergrad i Master i pedagogikk, studieretning Kunnskap, utdanning og læring. 

Arrangementer

Universitetet i Oslo har en mengde arrangementer som er åpne for publikum. Våre tidligere studenter er spesielt velkomne.

Kontakt