Lektorprogrammet

Velkommen som ny lektorstudent på Universitetet i Oslo! På denne siden vil du finne frem til alt av informasjonen som omhandler studiestarten for ditt program. Vi håper du får en fin studiestart og ser frem til å møte deg! 

Viktig beskjeder til deg som lektorstudent

Hvordan er det å være student på UV?

Program for studiestart

Fullstendig program for studiestart finner du på hver enkelt studieretning:

Bruk av teams for nye studenter

Alle nye studenter på UV blir invitert i Microsoft teams fra mandag 3. august. I Teams kan du holde kontakt med dine medstudenter under studiestarten og stille spørsmål til administrasjonen og dine fadder/faddersjefer. I tillegg vil det bli delt digitale arrangementer som podcast på universitetsplassen og digital Quiz med Kjellern.

Hvis du ikke er lagt inn i Teams innen 5 august ta kontakt med UV-Studieinfo!

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om for eksempel studiestart, semesterregistrering eller lån av bøker? Ta kontakt med UV-Studieinfo. 

Ta også en titt på vår side Ofte stilte spørsmål

LPU - Lektorprogrammets programutvalg

Logo med skrift LP - Lektorprogrammets programutvalg

LPU - Lektorprogrammets Programutvalg er et studentdrevet utvalg for alle studentene på Lektorprogrammet på UiO. Vi arbeider for studentenes velferd og rettigheter, og jobber for å forbedre de faglige sidene ved programmet. Følg oss på Facebook!

LeP - Lektorprogrammets studentforening

LeP er en studentforening for lektorstudenter som fokuserer på å skape et sosialt fellesskap på tvers av fagkombinasjoner og studieår. Vi har en rekke aktiviteter for lektorstudentene, eksempelvis bingokvelder, fagsosiale arrangementer og filmkvelder. Mer informasjon om LeP

Studentutvalget ved UV

Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (SUUV) er det øverste studentorganet ved UV-fakultetet. SUUV er til for å ivareta studentene ved UV og er med å bestemme hvordan fakultetet styres. I SUUV blir du kjent med studenter på ulike studier på fakultetet og får et innblikk i studentdemokratiet på UiO. Mer informasjon om SUUV finner du på våre sider 

Vil du delta i en studentforening?

Logo av studentsamsikpnaden SIO. Rød sirkel med rød S i midten.

SIO har over 450 foreninger som du kan ta en del i. Her kan du være med i alt fra fotballag, matgrupper og filmklubber. Finn foreningen for deg på SIO.no

Karrieresenteret

Visste du at UiO har et eget karrieresenter? 

Karrieresenteret ved UiO bistår studenter i kartleggingen av hvordan universitetsutdanningen kan brukes i fremtidige oppgaver og roller i arbeidslivet. Vi tilbyr blant annet kurs og veiledning innen jobbsøking og karriereutvikling. Tenk karriere tidlig i studieløpet, og bruk Karrieresenterets tjenester allerede fra dag én som student. Bli kjent med karrieresenteret!