Søknad om å få avlegge eksamen på Blindern

ILS/ISP/IPED/CEMO vil etter søknad kunne gi adgang til å avlegge eksamen i lokaler på Blindern for et begrenset antall enkeltstudenter som har særskilt behov på grunn av mangel på teknisk utstyr eller en hjemmesituasjonen som er uegnet for eksamen. Det vil være begrenset kapasitet, så søknader blir vurdert og prioritert av ledelsen ved instituttet.

Kriterier som vil bli brukt i vurderingen er:

  • Mangel på tilgang til PC
  • Manglende eller svært mangelfull nettforbindelse
  • Mangel på mikrofon/webkamera (ved muntlig eksamen)
  • En hjemmesituasjon som er uegnet for å gjennomføre eksamen

Søknader gjelder kun emner som tilbys ved UV. Spørsmål om eksamener ved andre fakulteter må rettes dit.

Usikkerhet om mulige tekniske problemer som kan oppstå ved bruk av Inspera og Zoom gir ikke grunnlag for å søke. Det er viktig at du tester ut programmet du skal bruke i god tid før du skal ha eksamen, og spør på forhånd dersom du lurer på noe.

Veiledning Inspera

Veiledning Zoom

Søknadsfrist er senest 14 dager før eksamen.

Du søker via nettskjema.

 

For noen vil det også kunne være aktuelt å søke om utsatt eksamen

 

Publisert 4. mai 2020 09:38 - Sist endret 6. mai 2020 09:46