Emnegrupper

En emnegruppe er en kombinasjon av emner som sammen utgjør byggeklossene i et studieprogram, og de fleste emnegruppene er på enten 40  eller 80 studiepoeng.

UV har forskjellige emnegrupper som kan brukes i graden din. For mer informasjon om emnegruppene som tilbys, se oversikt over emnegrupper innen utdanningsvitenskapelige fag på UiOs sentrale studiesider.

Publisert 12. okt. 2010 10:30 - Sist endret 18. okt. 2010 16:55