Emner

Emner er en selvstendige studieenhet og har et omfang målt i studiepoeng.

Et emne er vanligvis på mellom 10 til  20 studiepoeng. Alle studieprogrammer er bygd opp av emner. Noen emner er obligatoriske for et studieprogram, mens du står friere til å velge andre. Se det enkelte studieprogram for å finne ut hvilke emner som inngår. 

Se mer om emner i utdanningsvitenskapelige fag på UiOs sentrale studiesider.

Publisert 12. okt. 2010 10:06 - Sist endret 4. juli 2012 16:38