Forsker på Senter for IKT i utdanningen

Det er viktig å tro på seg selv for å bli ettertraktet i arbeidsmarkedet, sier Gréta. Hun har tatt en mastergrad i Comparative and International Education og jobber som forsker på Senter for IKT i utdanningen.

- Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

Jeg jobber som forsker på Senter for IKT i utdanningen. Jeg tok mastergrad i Comparative & International Education og fullførte doktorgrad på digitale skiller i Sør-Afrika ved Pedagogisk forskningsinstitutt. Som forsker jobber jeg med hovedmålet til Senter for IKT i utdanningen, som er å øke kvaliteten og styrke læringsutbyttet i skolen ved hjelp av IKT.  En del av arbeidet mitt er knyttet til pedagogisk bruk av IKT i klasserommet, som tar utgangspunkt i læreplaner og andre styringsdokumenter for å medvirke IKT som en ny giv for klasseromspraksis og for å motvirke digitale skiller.

 

- Hva liker du best med jobben din?

Det er veldig motiverende å jobbe tverrfaglig, med kompetente kollegaer som har ulik utdanningsbakgrunn, og å oppleve hver dag hvordan vi gjør hverandre gode.

 

- Hvordan er utdanningen din fra UV relevant i denne jobben?

Utdanningen min bruker jeg daglig og den er derfor svært relevant.

 

- Hva er ditt beste tips til studenter for å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Hvis du brenner for det du driver med, er engasjert og tror på deg selv blir du ettertraktet i arbeidslivet.

 

- Hva er dine beste minner fra UV- fakultetet?

Det er så klart menneskene. Både tidligere studiekamerater fra M.Phil programmet, stipendiater og kollegaer på Pedagogisk forskningsinstitutt, men også enkelte av de internasjonale elevene som jeg underviste i stipendiatperioden min.

Publisert 19. feb. 2017 21:06 - Sist endret 19. feb. 2017 21:06