Generell kompetanse

Ved UV-fakultetet kan du studere på programmer som gir kompetanse rettet mot bestemte yrker eller fagområder. I tillegg til den programspesifikke kompetansen, gir våre studier også en bred generell kompetanse.

Kommunikasjon og formidling

 • Kommuniserer godt muntlig
 • Presenterer tydelig og klart til ulike målgrupper
 • Skriver godt
 • Framstiller komplekse problemstillinger på en klar måte

Metode

 • Finner og setter sammen informasjon fra ulike kilder
 • Definerer relevante og gode problemstillinger
 • Analyse

Tenker analytisk

 • Ser sammenhenger og tenker overordnet
 • Utviklingsorienterte
 • Vurderer konsekvenser av ulike strategier

Arbeidsliv

 • Gode til å tilegne seg ny kunnskap
 • Selvstendige og flinke til å organisere egen arbeidshverdag
 • Jobber godt i team
 • Egner seg i alle former for kunnskapsintensiv virksomhet

For å lese mer om den spesifikke kompetansen du får ved de ulike studiene, se programsidene.

 

Publisert 31. aug. 2010 14:34 - Sist endret 4. juli 2012 16:41