Yrkesrettet kompetanse

Mange av UV's studieprogrammer gir direkte yrkesrelatert kompetanse. Ved å velge et studie rettet inn mot et bestemt yrkesfelt, får du erfaring og kompetanse som gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet. En mastergrad vil vanligvis gi større yrkesrelatert kompetanse, men UV har også yrkesrettede bachelorprogrammer.

Blant våre studier som gir direkte yrkesrelatert kompetanse er Lektorprogrammet og Praktisk-pedagogisk utdanning, som er to ulike veier til arbeid innenfor skole og undervisning.

Fakultetet tilbyr i tillegg til dette ulike etterutdanninger som muliggjør videre spesialisering mot et bestemt yrke, eller nye karrieremuligheter.

Se også de ulike bachelor- og masterprogrammene på UV for mer informasjon om yrkesrettet kompetanse og jobbmuligheter.

Publisert 1. sep. 2010 16:28 - Sist endret 4. juli 2012 16:42