Jobbsøkerkurs for masterstudenter

Vi ønsker deg en god overgang til arbeidslivet. Dine jobbmuligheter påvirkes av hva du gjør underveis i studiet, og hvordan du går fram i jobbsøkingsprosesser. Delta på kurs og få gode tips.

Jobbsøkerkurs for masterstudenter (3 timer)

Dette vil du lære på jobbsøkerkurset:

  • Hvordan presentere hva du kan for arbeidsgivere
  • Hvordan finne fram til interessante jobber
  • Jobbsøkerstrategier i tillegg til å søke på utlyste stillinger
  • Hvordan skrive en god CV og søknad 

Våren 2018 arrangeres det to identiske jobbsøkerkurs:

PPU-studenter er også velkommen til å melde seg på kursene for masterstudenter. Vær oppmerksom på at kursene kun gjennomføres dersom det er mange nok påmeldte.

Passer ikke tidspunktet?

I tillegg til UV sine egne jobbsøkerkurs, arrangeres det en rekke jobbsøkerkurs og jobbintervjukurs for alle studenter ved UiO i løpet av semesteret. Gå til Karrieresenterets nettsider for en oversikt over alle kursene som tilbys.

Karriereplanlegger

Har du det arbeidsgiver ser etter? Karriereplanleggeren gir deg en indikasjon på hvor du står i din karriereplanlegging. Prøv gjerne verktøyet i forkant, så kan du få mer utbytte av jobbsøkerkurset.

 

Publisert 6. mars 2017 09:18 - Sist endret 12. apr. 2018 16:28