English version of this page

Er du student ved UV og har en god ide som du vil utvikle videre?

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser nå ut 3 stipend på inntil 25.000 kr hver for studenter med kreative ideer innen design for læring og undervisning.

Grunnet korona-situasjonen er søknadsfristen utsatt. Ny søknadsfrist er 15. november 2020.

 

Prosjektene skal ende opp i nye eller forbedrede digitale design som kan støtte læring hos elever eller studenter. Du kan søke om støtte til tidligfasen i utviklingsarbeidet. Innovasjonen kan være et frittstående design eller knyttes til eksisterende digitale plattformer.

Prosjektene som innvilges, får:

 • en unik anledning til å utforske design for læring og undervisning
 • tverrfaglig veiledning
 • tilgang til EngageLabs utviklere og ressurser (fra januar 2021)
 • støtte til kreative prosesser
 • erfaring med innovativ utviklingsmetodikk
 • midler til kjøp av kompetanse og direkte utgifter
 • støtte til å dele erfaringer

Flere studenter kan gå sammen om et prosjekt og deler da ett stipend. Hvor mye du tildeles avhenger av kvaliteten på prosjektidéen. Stipendet kan kombineres med en mastergrad ved UV, for eksempel ved å videreutvikle ideer fra masteroppgaven eller et prosjekt til et digitalt design.

Ny søknadsfrist: 15. november 2020

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

 1. En kort beskrivelse av prosjektet, inkludert faglig begrunnelse og forslag til design. Omfang: inntil 1000 ord.
 2. Utkast til budsjett.

Andre krav:

 • Du må være student ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Dersom dere er flere studenter som søker sammen, må hovedsøker være student ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Du må bruke stipendet i løpet av 2021.
 • De som innvilges stipend vil bli bedt om å levere en kort rapport om prosjektet og hva du har brukt stipendet til.

Send søknad om stipend til studentinnovasjon

  Har du spørsmål?

  Ta kontakt med Ole Smørdal.

  Kom i gang med søknaden!

  Vi arrangerer en ny  søkerworkshop den 19. oktober kl. 12.30-15.30.

  Mer informasjon og påmelding.

  Publisert 5. feb. 2020 21:41 - Sist endret 10. des. 2020 13:43