Studieveiledning på UV

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, panne.

Veiledningssamtalen kan dreie seg om valg av studier, godkjenning av tidligere avlagt utdanning, veien videre etter studiene, lover og regler du må forholde deg til som student, tilrettelegging av studiehverdagen med mer.

Se gjerne Slik forbereder du deg til studieveiledning!

Bestill en studieveiledning

Vi tilbyr studieveiledning på flere av våre studieprogrammer. For å bestille time trykker du på vinduet til infosenteret, eller programmet du ønsker veiledning med. Husk å sette deg inn i hvordan du forbereder deg til studieveiledning i linken ovenfor. 

Veiledning for hvordan du bestiller veiledning i TP her

UV-Studieinfo (Generell studieveiledning)

Søkere og studenter kan avtale en 30 minutters veiledningstime med UV-Studieinfo. Veiledningstimen vil hjelpe deg med en del praktiske spørsmål rundt det å være student.

En veiledningstime kan f.eks være knyttet til spørsmål om:

 • Praktiske spørsmål rundt studentlivet
 • Motivasjon og studieteknikk
 • Enkeltemnestudent nå, programstudent senere?
 • Hva mangler jeg for å oppnå bachelorgrad?
 • Spørsmål vedrørende egen sammensatt bachelorgrad
 • Hva kan jeg jobbe med etter endt utdanning fra UV?
 • Hvilke studier tilbys ved UV og kan de passe for meg?
 • Jeg dekker ikke kravet for å komme inn på Lektorprogrammet, kan jeg ta PPU?
 • Generelle spørsmål om opptak til PPU

Bestill time

Lektorprogrammet (rådgivning og studieveiledning)

Du kan kontakte oss de den åpne veiledingstiden i Zoom mellom 12:30 og 14:00 på tirsdager og torsdager.  Her kan du få hjelp til de det meste du lurer på. 

Gå til Zoom-rommet for studieveiledning

Passord: lektor

Vent i venterommet til du hentet.

Du kan også kontakte oss Lektorprogrammet@ils.uio.no

Studentoppfølging og rådgivning
Trenger du hjelp til å ta riktige valg eller sliter med tilværelsen som student og trenger noen å snakke med, kan du booke en rådgivningstime. Veiledningen varer i 45 min, og tilbys på onsdager mellom kl.13.30 og 15.45 og torsdager mellom kl. 14.00 og 16.30. 

Bestill time

Pedagogikk (Programveiledning)

Vi har et bredt veiledningstilbud for deg som går på bachelor i pedagogikk. Mange praktiske spørsmål rundt det å være student kan du få svar på av UV-studieinfo.

Hva kan du ta opp med studieveileder?

 • planlegging av studiet og din utdanningsplan
 • generelle spørsmål om oppbygging av graden, godkjenning av ekstern utdanning
 • muligheter for utveksling i løpet av studiet

Du kan også snakke med oss om

 • motivasjon og struktur på studiehverdagen
 • studieprogresjon og deltidsstudier
 • tilrettelegging av studiehverdagen og eksamen

Bestill time

Trenger du faglig veiledning? - For førsteårsstudenter på bachelor i pedagogikk. 

Vi tilbyr også faglig veiledning for førsteårsstudenter. Dette gjelder for emnene: UVEXFAC10, PED1001, PED2002. Dette tilbys hver mandag: kl 14-15 i "diskusjoner" i fellesrommet i Canvas, du trenger ikke bestille time i TP for dette. Se ditt fellesrom for å bestille individuell faglig veiledning.

Har du spørsmål om emner - kontakt riktig person på e-post!

Spesialpedagogikk (Programveiledning)

Hva kan du ta opp med studieveileder på spesialpedagogikk?

 • spørsmål rundt opptakskrav og søknad
 • planlegging av studiet og din utdanningsplan
 • generelle spørsmål om oppbygging av graden, godkjenning av ekstern utdanning
 • muligheter for utveksling i løpet av studiet
 • jobbmulighter og videre studier

Du kan også snakke med oss om

 • motivasjon og struktur på studiehverdagen
 • studieprogresjon og deltidsstudier
 • tilrettelegging av studiehverdagen og eksamen

Veiledningstime med spesialpedagogikk bestilles per e-post. Vennligst ta i bruk knapper for ditt program:

Bestill time med bachelor i spesialpedagogikk

Bestill time med master i spesialpedagogikk

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) (Opptaksveiledning)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) passer for deg som ønsker å formidle fagkunnskap til ungdommer i skolen og utvikle deg som klasseleder og relasjonsbygger. Har du mastergrad? Er du kvalifisert i ett eller flere undervisningsfag? Da kan du være kvalifisert søker til PPU.

 Vi tilbyr flere undervisningsfag på PPU ved UiO. Sjekk her om du dekker fagkravene:

* Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet) - Universitetet i Oslo (https://www.uio.no/studier/program/ppu/opptak/fagkrav.html)

* Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (årsenhet) - Universitetet i Oslo (https://www.uio.no/studier/program/ppu-deltid/opptak/fagkravene.html)

Studieprogrammet tilbys både som heltids- og deltidsstudium. Ønsker du å få vite mer om studieprogrammet, og lurer på om du er kvalifisert?  Da kan du bestille veiledning.

Bestill time
Har du spørsmål om studieveiledning? Kontakt UV-studieinfo

Studieveiledning om utveksling

Trenger du veiledning om utveksling? Veiledningsmøtet kan hjelpe deg med en del spørsmål knyttet til et utvekslingsopphold i utlandet. 

Du bør ha forberedt deg i forkant av møtet, slik at vi får brukt tiden til det beste for deg. Det gjør du ved å være oppdatert på nettinfo om det som er relevant for deg, og har gjort deg noen tanker, spørsmål etc i forlengelsen av det. Det kan være om for eksempel utvekslingsmuligheter på ditt studieprogram, hjelp til å vurdere ulike alternativer, valg av emner ved utvekslingssteder som lar seg innpasse i graden osv. 

Skriv i kommentarfeltet hvilket studieprogram du går på og hva du ønsker veiledning om.

Du vil motta en lenke til Zoom på epost når vi bekrefter timen din.

Bestill time

Har du spørsmål om studieveiledning? Kontakt UV-studieinfo