English version of this page

UV-studieinfo

Alle studentar som har spørsmål om studier ved Det utdanningsvitskaplege fakultet kan kontakte UV-studieinfo.

Medarbeidarar ved infosenteret hausten 2016

Besøksadresse

3. etasje, Helga Engs hus, Sem Sælandsvei 7

Postadresse

P.B. 1161 Blindern
0318 Oslo

Opningstid

Måndag til fredag kl. 11.00 - 15.00

Telefon

22 84 44 45 

Epost

uv-studieinfo@uv.uio.no

Kva kan vi hjelpe deg med

Om vi ikkje kan hjelpe deg, kan vi fortelje deg kven du skal kontakte.

Dersom du har spørsmål på e-post eller telefon som krev at vi sjekkar deg i UiO sine bakgrunnsdata, må du av omsyn til personvern svare på fylgjande kontrollspørsmål:

  • Fullt namn
  • Fødselsdato
  • Studieprogram/studierett
  • Semesterregistrert adresse
  • Siste eksamen avlagt ved UiO

Vi tilråder at studentar nyttar si UiO-epostadresse i kontakt med oss.

Følg oss gjerne på Facebook. Her legg vi ut informasjon om karrieremoglegheiter, fristar, studietilbod, interessante foredrag og ledige stillingar.

Publisert 9. des. 2014 11:18 - Sist endret 16. feb. 2018 10:33