English version of this page

UV-studieinfo

Alle studentar som har spørsmål om studier ved Det utdanningsvitskaplege fakultet kan kontakte UV-studieinfo.

Medarbeidarar ved infosenteret våren 2018

Besøksadresse

3. etasje, Helga Engs hus, Sem Sælandsvei 7

Postadresse

P.B. 1161 Blindern
0318 Oslo

Opningstid

Måndag til fredag kl. 11.00 - 15.00

Telefon

22 84 44 45 

Epost

uv-studieinfo@uv.uio.no

Kva kan vi hjelpe deg med

Om vi ikkje kan hjelpe deg, kan vi fortelje deg kven du skal kontakte. Er du syk eller av en annen grunn ikke kan møte opp selv for å hente karakterutskrift, vitnemål eller bekreftelse, kan en annen person hente det for deg ved fremvisning av fullmakt.

Dersom du har spørsmål på e-post eller telefon som krev at vi sjekkar deg i UiO sine bakgrunnsdata, må du av omsyn til personvern svare på fylgjande kontrollspørsmål:

  • Fullt namn
  • Fødselsdato
  • Studieprogram/studierett
  • Semesterregistrert adresse
  • Siste eksamen avlagt ved UiO

Vi tilråder at studentar nyttar si UiO-epostadresse i kontakt med oss.

Publisert 9. des. 2014 11:18 - Sist endret 8. mai 2018 14:49