Dataklassifisering i kortform

UiO bruker en klassifiseringsskala med fire fargekoder (grønn, gul, rød og sort) for å angi ulike beskyttelsesgrader.

Det er også utviklet en tilhørende lagringsguide.

Klassifiserings- og lagringsguiden angir hvilke lagringsmåter som er godkjent for ulike typer data.


GRØNN (ÅPEN): data som kan være tilgjengelig for alle uten særskilt tilgang. 

  • Eksempler: publisert materiale, materiale som ligger åpent på nett.
  • Lagring: ingen særskilte restriksjoner.  

GUL (INTERN): data som trenger beskyttelse av hensyn til personvern, men ikke er sensitive. 

  • Eksempler: opptak hvor personer kan identifiseres, men uten sensitiv informasjon.
  • Lagring: kryptert lagring på minnepenn/UiO-PC, eget UiO-hjemmeområde (M:) eller UiO lagringstjenester

RØD (FORTROLIG): sensitive personopplysninger som krever særlig beskyttelse av hensyn til personer eller institusjoner. 

  • Eksempler: lyd- og billedopptak med sensitiv informasjon (helse, etnisitet, politisk/ filosofisk/ religiøs oppfatning, seksuell legning)
  • Lagring: kryptert lagring på særskilt område (TSD), eventuelt på kryptert minnepenn/harddisk. 

SVART (STRENGT FORTROLIG): data med særlig sensitiv informasjon. 

  • Eksempler: store mengder sensitiv informasjon; informasjon av stor økonomisk eller sikkerhetsmessig verdi
  • Lagring: bare på UiO TSD 

NB: Husk at tilleggsinformasjon som samles i prosjektet også kan være persondata!

Publisert 16. aug. 2019 09:25 - Sist endret 16. aug. 2019 09:25