Informasjon om opptaksutstyr og lagringsenheter

Før du skaffer utstyr og starter innsamling må du ha en klar plan for innsamling og lagring av data og sikret deg nødvendige godkjenninger og informasjon. All innsamling og lagring av personopplysninger (gule, grønne og røde data) krever godkjenning. Se handlingsrutiner for nærmere informasjon.

Utlån av opptaksutstyr ved UV-fakultetet

Teknisk informasjon og veiledning ved UV-fakultetet

  • Informasjon på metodekurs: Alle masterstudiene har en økt i et metodekurs hvor IT informerer.
  • Workshops: Det arrangeres workshops for masterstudenter hvert semester (kryptering, opptaksutstyr, lagringsmåter)

Godkjente innsamlings- og lagringsmåter

Se også UiOs lagringsguide

Grønne data - lagring

  • Lagret på egen PC med backup på annen enhet, men uten særlige sikkerhetsrutiner, bortsett fra rimelig kontroll over dataene og tilgang til disse.

Gule data - innsamling

Gule data - lagring

Røde data - innsamling

NB: Ved røde data kreves det en detaljert skriftlig plan for all håndtering av data

Røde data - lagring

  • Kryptert minnepenn eller andre enheter med kryptering
  • TSD: UV har en TSD-kull-løsning for studenter som trenger å lagre røde data

 Svarte data - lagring

  • Må lagres på UiOs TSD-løsning som er en særskilt sikker lagring. 

Avidentifisering og anonymisering av data

I løpet av prosjektet er det aktuelt å avidentifisere eller anonymisere data for å redusere muligheten for personidentifikasjon.

  • Anonyme data er data som IKKE på noen rimelig måte kan spores tilbake til person 
  • Avidentifiserte data har en kodenøkkel og KAN spores tilbake om man får tilgang til denne

Sikker sletting av data

Ved prosjektavslutning må det besluttes om dataene skal arkiveres eller slettes.
NB: Før du sletter: husk å forsikre deg om at data er overført til annen lagring, er ferdig transkribert eller ikke skal brukes videre. 

Prosedyrer for sikker sletting:


 

Publisert 16. aug. 2019 09:02 - Sist endret 3. des. 2020 08:07