Masteroppgave i fagdidaktiske masterspesialiseringer på Lektorprogrammet

Hvordan gjennomføre masteroppgave på ILS? Her finner du mange av svarene! På disse sidene finner du alt fra ideer til tema, til informasjon om veiledning og innlevering. Husk også å lese informasjonen på emnesiden til ditt masteroppgaveemne.

Hva kan jeg skrive om?

Metodeemnet DIFO4001 ligger i 8. semester, og er det første av to metodeemner i masterløpet. I dette emnet arrangeres det et seminar hvor du får hjelp til å utvikle ideer til masteroppgaven. Se gjerne lenkene under for inspirasjon:

Prosjektskisse

I DIFO4001 – Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data (8. semester) skal du levere en skisse til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Skissen skal være på 300–500 ord. Etter en individuell veiledningstime skal skissen videreutvikles til en ferdig prosjektbeskrivelse, som skal leveres ved slutten av semesteret. Informasjon om tidsfrister for levering og retningslinjer for prosjektbeskrivelse får du i DIFO4001.

Veiledning og veiledningsavtale

Du vil få tildelt en veileder av instituttet i 8. semester. Tildelingen gjøres på bakgrunn av prosjektskissen din i DIFO4001.

Både dine og veileders rettigheter og plikter i veiledningsforholdet er oppsummert i veiledningsavtalen. Denne skal både du og veileder signere før arbeidet med masteroppgaven starter. Vi anbefaler at du skriver ut veiledningsavtalen og tar den med til ditt første møte med veileder. Avtalen leveres i Canvas innen 15. mai.

 

Hvordan skrive oppgaven?


Formelle krav og mal for masteroppgaven

Formelle innholdskrav til oppgaven finner du på emnesiden til den masteroppgaven du er meldt opp til. Du finner råd om oppsett av masteroppgaven på Universitetsbibliotekets sider. Oppgaven skal leveres elektronisk i både DUO og Inspera. Du finner mer om innlevering lengre nede på siden.


Personvern

Når du som student skal skrive en masteroppgave hvor du ønsker å bruke personopplysninger, må du være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk og du må ha tillatelse før du kan starte på oppgaven: Personvern og oppgaveskriving


Utvikle egen skriving?

Akademisk Skrivesenter er åpent for alle studenter som ønsker å utvikle sin egen skriving.

  Innlevering av masteroppgaven

  Husk at du må melde deg til eksamen i masteroppgaveemnet det semesteret du skal levere masteroppgaven.
   

  Fra og med våren 2020 skal det ikke lenger leveres trykkede eksemplarer av masteroppgaven, kun PDF-fil i Inspera og DUO.

  Instituttet dekker likevel 2 eksemplarer av oppgaven til eget bruk dersom den trykkes av Reprosentralen. Du må da selv sende oppgaven til trykking via Reprosentralens bestillingsportal. Stedkode, tiltakskode og eventuelt prosjektkode som du trenger for å kunne bestille får du fra instituttet i e-post.


  Innlevering

  Oppgaven skal leveres i Inspera innen innleveringsfristen. Du skal også levere masteroppgaven til DUO via Studentweb. Her gjør du oppgaven din tilgjengelig i DUO vitenarkiv og søkbar på internett. Oppgaven regnes ikke som levert med mindre den er lastet opp i både DUO og Inspera innen innleveringsfristen.

  Masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger må klausuleres. Les mer om hvordan du begrenser tilgangen.

  .

  Innleveringsfrister for EDID4009, NDID4009/4090, RELDID4009/4090, MDID4009, NATDID4009 og SDID4009/4090:

  15. februar kl. 15.00* og 1. juni kl. 15.00 i vårsemesteret
  15. september kl. 15.00* og 1. desember kl. 15.00 i høstsemesteret.
   

  *Ved planlagt levering til semesterets første frist må studentene selv gi beskjed til både veileder og lektorprogrammet@ils.uio.no innen 15. januar / 15. august, slik at vi rekker å finne sensorer.

  OBS: EDID4090 (60-poengs masteroppgave med muntlig eksamen) har leveringsfrist 15. februar kl. 15.00 / 15. mai kl. 15.00 i vårsemesteret og 15. september kl. 15.00 /15. november kl. 15.00 i høstsemesteret.

  Dersom fristdatoene faller på en helgedag eller offisiell fridag, vil fristen være første påfølgende virkedag til samme klokkeslett. Du finner også innleveringsfristen på den aktuelle semestersiden for masteroppgaveemnet. Ved innlevering til fristen er du garantert sensur innen 8 uker fra fristen. Ved levering utenom fristene vil oppgaven bli sendt til sensur etter førstkommende frist.

  Utlån av diktafoner med kryptert lagring

  Masterstudenter kan låne utstyr for lydopptak hos IT-tjenesten dersom veileder bekrefter at studenten har behov for dette. Dette er diktafoner med kryptert lagring som tilfredsstiller nye GDPR-krav. Det er "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder.

  For å låne diktafon, må to nettskjemaer fylles ut. Et skjema hvor veileder bekrefter studentens lånebehov, og et skjema for studenten som skal låne.

  1. Fylles ut av veileder ved oppstart av prosjekt: Bekreftelse av lånebehov for studenter
  2. Fylles ut av studenten: Søknadsskjema for lån av utstyr i forbindelse med studentprosjekt

  Når begge skjemaer er registrert vil hvert enkelt utlån skje ved personlig oppmøte hos IT-tjenesten i Helga Engs hus, 2.etasje. Studentene vil ved utlån få en kort veiledning i bruk av utstyret.

  Du finner mer informasjon om utlån av utstyr på IT-tjenestens webside

  Forsinket med masteroppgaven?

  Dersom du ikke rekker å levere oppgaven til normert tid, og har behov for veiledning utover perioden angitt i veiledningsavtalen, kan du søke om forlenget veiledningsperiode. Skjemaet skal fylles ut i samråd med veileder.

  Søknadsfrist for forlenget veiledningsperiode påfølgende semester er 1. juni 2020.

  Klage på karakter og ny innlevering

  Karakteren på masteroppgaven kan påklages. Se informasjon om klage på karakter. Merk at klagesensur på masteroppgaver i noen tilfeller kan ta opptil 8 uker, altså lengre enn behandlingsfristen for andre eksamensformer.

  Dersom masteroppgaven får resultat F (ikke bestått), kan besvarelsen leveres på nytt i omarbeidet versjon én gang. Man kan ikke levere masteroppgave mer enn to ganger. Besvarelser med bestått karakter kan ikke leveres på nytt. Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon om rett til veiledning ved omskriving av masteroppgave for ny innlevering: lektorprogrammet@ils.uio.no.