Masteroppgave for studenter i Lektorprogrammet ved Institutt for skoleforskning og lærerutdanning

Hvordan gjennomføre masteroppgave på ILS? Her finner du mange av svarene! På disse sidene finner du alt fra ideer til tema, til informasjon om veiledning og innlevering.

Prosjektbeskrivelse

I ditt 8. semester skal du ta DIFO4001, det første av to metodeemner på masterløpet ditt. I dette emne leverer du en skisse til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven på 300–500 ord. Etter en individuell veiledningstime skal skissen videreutvikles til en ferdig prosjektbeskrivelse, som skal leveres ved slutten av semesteret. Informasjon om tidsfrister for levering og retningslinjer for prosjektbeskrivelse får du når du tar emne.

DIFO4001 - Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data

Veiledning og veiledningsavtale

På bakgrunn av prosjektbeskrivelsen tildeler instituttet deg en veileder i 8. semester.

Både dine og veileders rettigheter og plikter i veiledningsforholdet er oppsummert i veiledningskontrakten. Den må både veileder og du signere før arbeidet med masteroppgaven starter. Vi anbefaler at du skriver ut veiledningsavtalen og tar den med til ditt første møte med veileder.

Veiledningsavtale (pdf) (odt) (bokmål)

 

Hvordan skrive oppgaven

Formelle innholdskrav til oppgaven finner du på emnesiden til den masteroppgaven du er meldt opp til. Oppgaven skrives i DUO-malen og skal leveres elektronisk i DUO. Akademisk Skrivesenteret er åpent for alle studenter som ønsker å utvikle sin egen skriving.

Akademisk skrivesenter

DUO-mal

Hva kan jeg skrive om?

I forbindelse med metodeemne DIFO4001 i 8. semester arrangeres det et seminar der du får hjelp til å utvikle ideer til masteroppgaven. Noen kilder til inspirasjon kan du finne under lenkene nedenfor.

Trykking og innlevering

Trykking

Instituttet dekker 8 eksemplarer av oppgaven dersom den trykkes av Reprosentralen. Du må selv sende oppgaven til trykking via Reprosentralens bestillingsportal. Stedkode, tiltakskode og eventuelt prosjektkode som du trenger for å kunne bestille får du fra instituttet.

Oppgaven skal leveres ferdig trykket og innbundet i 6 eksemplarer til instiuttet innen innleveringsfristen.

Innlevering

Før du leverer den trykkede oppgaven, må du leverer masteroppgaven til DUO via StudentWeb. Her gjør du oppgaven din tilgjengelig i DUO vitenarkiv og søkbar på internett.

Masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysnigner må klausuleres. Les mer om hvordan du begrenser tilgangen.

Ekstra semester

Du kan søke om et ekstra semester på masterstudiene i Lektorprogrammet dersom du ikke klarer å levere oppgaven i normert tid.

Eksamen

Innleveringsfrist er 1. juni i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.