Trykking og levering lektorprogrammet

Instituttet dekker 8 eksemplarer av oppgaven dersom den trykkes av Reprosentralen. Du må selv sende oppgaven til trykking via Reprosentralens bestillingsportal. Instituttets sted- og tiltakskode skal benyttes i bestillingen, du finner oversikten for ditt fagområde her.

Oppgaven skal leveres ferdig trykket og innbundet i 6 eksemplarer til instiuttet innen innleveringsfristen.

Publisert 15. mars 2017 13:32 - Sist endret 15. mars 2017 13:32