Sensur på masteroppgave PED4590

Masteroppgaven skal leveres i studiets 4. semester, hvis det ikke er søkt om utsettelse eller permisjon i løpet av studietiden.

Frister

Det er to frister per semester for innlevering av oppgaven og fristene angir når sensur faller.

Vårsemester: 1.mai og 1.juni

  • Oppgaver som leveres innen 1.mai vil normalt få sensur innen utgangen av juni.
  • Oppgaver som leveres senere enn 1.mai og ikke senere enn 1.juni vil normalt få sensur innen utgangen av august.

Høstsemester: 1.november og 1.desember

  • Oppgaver som leveres innen 1.november vil normalt få sensur innen utgangen av desember.
  • Oppgaver som leveres senere enn 1.november og ikke senere enn 1.desember vil normalt få sensur i løpet av januar.

Her finner du informasjon om trykking og innlevering av masteroppgaven.

Sensur

UVs retningslinjer for sensur av masteroppgaven er som følger:

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Ved klagesensur vil veileder ikke være tilgjengelig for klagekommisjonen.

 

 

Publisert 6. sep. 2016 13:33 - Sist endret 19. okt. 2016 14:06