Sensur på masteroppgave PED4490

Masteroppgaven skal leveres i studiets 4. semester hvis det ikke er søkt om utsettelse eller permisjon i løpet av studietiden.

Frister

Det er to frister per semester for innlevering av oppgaven og fristene angir når sensur faller.

Vårsemester: 1.mai og 1. juni

  • Oppgaver som leveres innen 1.mai vil normalt få sensur innen utgangen av juni.
  • Oppgaver som leveres senere enn 1.mai og ikke senere enn 1.juni vil normalt få sensur innen utgangen av august.

Høstsemesteret: 1.november og 1.desember

  • Oppgaver som leveres innen 1.november vil normalt få sensur innen utgangen av desember.  
  • Oppgaver som leveres senere enn 1.november og ikke senere enn 1.desember vil normalt få sensur i løpet av januar.

Eksamen i alle øvrige emner i studieprogrammet (90 stp) må være gjennomført før oppgaven kan leveres til sensur.

Her finner du informasjon om trykking og innlevering av masteroppgaven.

Sensur

UVs retningslinjer for sensur av masteroppgaven er som følger: 

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Ved klagesensur vil veileder ikke være tilgjengelig for klagekommisjonen.

 

Publisert 6. sep. 2016 13:30 - Sist endret 2. des. 2018 12:16