Sensur på masteroppgave PED4190

Masteroppgaven skal leveres i studiets 4. semester hvis det ikke er søkt om utsettelse eller permisjon i løpet av studietiden.

Frister

Det er to frister per semester for innlevering av oppgaven og fristene angir når sensur faller:

Vårsemester: 1. mai og 1. juni

  • Oppgaver som leveres innen 1. mai vil normalt få sensur innen utgangen av juni.
  • Oppgaver som leveres senere enn 1. mai og ikke senere enn 1. juni vil normalt få sensur innen utgangen av august.

Høstsemesteret: 1. november og 1. desember

  • Oppgaver som leveres innen 1. november vil normalt få sensur innen utgangen av desember.
  • Oppgaver som leveres senere enn 1. november og ikke senere enn 1. desember vil normalt få sensur i løpet av januar

Her finner du informasjon om trykking og innlevering av din masteroppgave.

Sensur

Retningslinjer på UV-fakultet er som følger:

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Ved klagesensur vil veileder ikke være tilgjengelig for klagekommisjonen.

 

Publisert 6. sep. 2016 13:26 - Sist endret 2. des. 2018 12:20