Innlevering av masteroppgaven

Før du leverer oppgaven er det en rekke krav til blant annet sammendrag, forside m.m. som må være tilfredsstilt. 

Innlevering av masteroppgaven 

Oppgaven skal leveres to steder:

  1. Oppgaven leveres i Inspera. Inspera vil være åpen for innlevering ca. midten av mai - etter at kandidatnummereringen har funnet sted. Frist for innlevering finner du på emne- og semestersiden for masteroppgaven på din studieretning.

    Før du leverer må du konvertere oppgaven til pdf. Hvis du trenger hjelp til konvertering så tar du kontakt med IT-hjelp i andre etasje. 
  2. Levere masteroppgaven til DUO via Studentweb. Det er også obligatorisk å levere din masteroppgave i DUO. Dette gjør du via Studentweb. 

Instituttet dekker ikke kostnader for trykking av masteroppgaven.

Forside 

Benytt deg av universitetsbibliotekets forsidemal til masteroppgaven din. 

Sammendrag 

Oppgaven skal inneholde et sammendrag på 1-2 sider som er ført inn i et standardisert skjema. Sammendraget skal stå først i oppgaven (etter forsiden).

Klausulering av oppgaven 

Om du skal klausulere masteroppgaven din så må du følge de angitte anvisninger som UiO har for dette.  

Publisert 19. nov. 2019 15:11 - Sist endret 7. sep. 2021 08:41