Oversikt over relevante priser, stipender, masteroppgaveprosjekter

Under finner du en oversikt over stipender, priser og prosjekter du som UiO-student kan dra nytte av

Osloforskning

UiOs bærekraftpris for beste masteroppgave

Kunnskap Oslo

Stipendutlysning fra UNIFOR

Stipend fra Språkrådet

Insj UiO - For deg som er nysgjerrig på studententreprenørskap!

Legathåndboken gir en samlet oversikt over alle stipender og legater i Norge

Likestillingssenteret KUN

Publisert 4. juni 2021 10:43 - Sist endret 29. okt. 2021 15:47