Trykking og innlevering av masteroppgaven

Før du leverer oppgaven er det en rekke krav til blant annet publisering i DUO, sammendrag, forside, trykking, med mer som må være tilfredsstilt.

Hvordan går du frem når du skal få levert oppgaven din?

Masteroppgaven skal leveres til instituttet i 3 eksemplarer. I tillegg skal den leveres elektronisk i Studentweb/ det digitale publiseringssystemet DUO.  Når oppgaven er sensurert, vil den bli publisert på nettet. Frist for innlevering gjelder både innlevering til instituttet og levering digitalt.

For levering, må du konvertere oppgaven til pdf-format. Det er viktig at oppgaven er skrevet i ett dokument.

Hvis du trenger hjelp til konvertering, tar du kontakt med terminalvakten på terminalstuen i 2. etg. Helga Engs hus.

Oppgaven skal leveres med et sammendrag. Det skal stå på første blad etter forsiden.

Trykking av oppgaven

Trykking av oppgaven tar 3 hele virkedager og det er viktig at disse dagene må legges til de angitte innleveringsfrister som står oppført nedenfor. Instituttet betaler for trykking av 6 eksemplarer. Merk deg at instituttet ikke dekker fargekopier. Dersom to skriver sammen, trykkes det opp 9 eksemplarer. For å få rekvisisjon, må du være oppmeldt til eksamen i emnet innen fristene:

 • 1. februar for vårsemesteret
 • 1. september for høstsemesteret  

Informasjon om trykking av masteroppgave finnes her.

Når du bestiller trykking av oppgaven må følgende oppgis:

 • Stedkode: 180 100

 • Prosjekt: 000 000

 • Tiltak: 692 503

Innleveringsfrister for PPR, KUL og KDL

Det er to frister for innlevering av masteroppgaven. Den første fristen vil normalt garantere deg sensur innen semesterslutt. Ved levering innenfor den andre fristen så vil du normalt få din sensur i august og januar.

Frist som normalt vil garantere deg sensur innen semesterslutt:

 • Vår: 1. mai
 • Høst: 1. november

Frist som normalt vil garantere deg sensur i august (juni-dato) og januar (desember-dato):

 • Vår: 1. juni kl. 14.00
 • Høst: 1. desember kl. 14.00 

Selv om du får din sensur etter semesterslutt (august og januar) så vil den godskrives forrige semester; altså semesteret som du leverte din masteroppgave. Merk deg at du når som helt i løpet av semesteret kan levere din masteroppgave. Fristene er satt opp som siste frist. 

Dersom du ikke rekker fristen og ikke ønsker at det skal være et tellende forsøk må du huske å trekke deg fra eksamen dette semesteret, samt melde deg opp til neste semester. Trekkfristen for ditt emne finner du på semestersiden.

Innleveringsfrist for Allmenn

Det er to frister for innlevering av masteroppgaven. Den første fristen vil normalt garantere deg sensur innen semesterslutt. Ved levering innenfor den andre fristen så vil du normalt få din sensur i august og januar.

Frist som normalt vil garantere deg sensur innen semesterslutt:

 • Vår: 1. mai
 • Høst: 1. oktober

Frist som normalt vil garantere deg sensur i august (juni-dato) og januar (desember-dato):

 • Vår: 1. juni kl. 14.00
 • Høst: 1. november kl. 14.00 

Selv om du får din sensur etter semesterslutt (august og januar) så vil den godskrives forrige semester; altså semesteret som du leverte din masteroppgave. Merk deg at du når som helt i løpet av semesteret kan levere din masteroppgave. Fristene er satt opp som siste frist. 

Dersom du ikke rekker fristen og ikke ønsker at det skal være et tellende forsøk må du huske å trekke deg fra eksamen dette semesteret, samt melde deg opp til neste semester. Trekkfristen for ditt emne finner du på semestersiden.

Klausulering av oppgaven

Om du skal klausulere masteroppgaven din må du se UiOs nettsider om klausulering.

Publisert 6. sep. 2016 12:27 - Sist endret 30. sep. 2019 09:58