Masteroppgave i spesialpedagogikk

På denne siden har vi samlet all informasjon du trenger å vite om masteroppgaven. Informasjonen er for studenter fra masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Hva kan jeg skrive om?

Skrivetips

  • Akademisk skrivesenter tilbyr studenter hjelp med skrivingen. 

  • På nettstedet Søk & Skriv finner du nyttige tips om skriveprosessen, struktur, språk, stil og formidling

Prosjektplanlegging

Prosjektplanen, som utarbeides i løpet av det det obligatoriske masteroppgaveforberedende seminaret (MOS) danner grunnlag for masteroppgaven.

Skrive masteroppgaven

Før du begynner å jobbe med masteroppgaven er det viktig at du setter deg godt inn i hvilke krav som stilles til masteroppgaven

Veiledning

  • Informasjon om veiledertildeling og veiledning
  • Skjema for veilederavtale

Data- og kildebehandling i masteroppgaver

  • Informasjon om NSD 
  • Datahåndtering for masterstudenter

Utlån av teknisk utstyr og kartleggingsverktøy

Trykk av masteroppgave

Dersom du ønsker et gratis papireksemplar av masteroppgaven din, dekker ISP dette under forutsetning av at du benytter UiOs eget trykkeri, Reprosentralen i Kristian Ottosens hus.

Du bestiller trykking av masteroppgaven selv.

For å bestille et eksemplar på instituttets regning oppgir du stedkode 180300.

Instituttet dekker trykk av ett eksemplar.

Velg standard for masteroppgaver - sort/hvitt, tosidig trykk, hvit forside, sort bakside og sort rygg. Eventuelle fargesider i oppgaven må du dekke selv.

Vitnemål

Du får vitnemål automatisk tilsendt i posten etter fullført studieprogram. Vitnemålet blir sendt til adressen registrert på deg i Studentweb. 

Dersom du har spørsmål angående vitnemål kan du kontakte UV-studieinfo

Permisjon og forsinkelse

Trenger du noen å snakke med om studie?

  • Du kan få veiledning med studiekonsulent

Møter du andre utfordringer i studiehverdagen?

SiO helse får mange henvendelser fra studenter som strever i studiehverdagen. Dersom du strever med for eksempel studiemestring, stress og angst kan du bestille time for samtale med SiO helses rågivere og behandlere.