English version of this page

Masteroppgave i spesialpedagogikk

På denne siden har vi samlet all informasjon du trenger å vite om masteroppgaven. Informasjonen er for studenter fra masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Hva kan jeg skrive om?

Prosjektplan for masteroppgave

I tredje semester av masterprogrammet følger du et masteroppgaveseminar. Seminaret foregår i mindre grupper hvor du får hjelp til å utarbeide en prosjektplan som danner grunnlaget for masteroppgaven din.

Prosjektplan og deltakelse på masteroppgaveseminaret er obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å få tildelt veileder og levere masteroppgaven.

Skrive masteroppgaven

Før du begynner å jobbe med masteroppgaven er det viktig at du setter deg godt inn i hvilke krav som stilles til masteroppgaven.

Skrivetips

Veiledning

Veiledningsavtale må leveres til instituttet innen 1. februar. 

Du kan levere veiledningsavtalen elektronisk eller sende den i posten. Merk konvolutten med 'Veiledningsavtale' dersom du sender veiledningsavtalen i posten.

Elektronisk innlevering av veiledningsavtale

Personvern og datahåndtering i studentprosjekter

Utlån av utstyr og kartleggingsverktøy

Permisjon og forsinkelse

Innlevering av masteroppgaven

Vurdering og karaktersetting

Masteroppgaven vurderes av en kommisjon bestående av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Sensorene vurderer masteroppgaven etter kriteriene spesifisert i sensorveiledningen for masteroppgaver og skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. 

Sensurfrist på masteroppgaver er 8 uker. Skriftlig begrunnelse for karakter blir publisert i Studentweb sammen med karakteren på datoen for sensurfrist. Dersom sensuren skulle bli forsinket vil du få beskjed på epost. 

Ønsker du et trykket eksemplar av masteroppgaven?

ISP dekker trykking av ett eksemplar av masteroppgaven dersom du bruker Reprosentralen. Du bestiller trykking av masteroppgaven selv. Velg sort/hvitt og tosidig trykk. Eventuelle fargesider i oppgaven må du dekke selv.

For å bestille et eksemplar på instituttets regning oppgir du stedkode 18150000 og tiltakskode 102498002.

Vitnemål

Du får vitnemål automatisk tilsendt i posten etter fullført studieprogram. Vitnemålet blir sendt til adressen registrert på deg i Studentweb. 

Dersom du har spørsmål angående vitnemål, ta kontakt med UV-studieinfo