English version of this page

Masteroppgave i spesialpedagogikk

På denne siden har vi samlet all informasjon du trenger å vite om masteroppgaven. Informasjonen er for studenter fra masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Hva kan jeg skrive om?

Prosjektplanlegging

Prosjektplanen, som utarbeides i løpet av det det obligatoriske masteroppgaveforberedende seminaret (MOS) danner grunnlag for masteroppgaven.

Skrive masteroppgaven

Før du begynner å jobbe med masteroppgaven er det viktig at du setter deg godt inn i hvilke krav som stilles til masteroppgaven.

Skrivetips

  • Akademisk skrivesenter tilbyr studenter hjelp med skrivingen. 
  • På nettstedet Søk & Skriv finner du nyttige tips om skriveprosessen, struktur, språk, stil og formidling

Veiledning

Du kan levere veiledningsavtalen elektronisk eller sende den i posten. Merk konvolutten med 'Veiledningsavtale' dersom du sender veiledningsavtalen i posten.

Veiledningsavtale

Personvern og datahåndtering

Utlån av utstyr og kartleggingsverktøy

Vurdering og karaktersetting

Masteroppgaven vurderes av en kommisjon bestående av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Sensorene vurderer masteroppgaven etter kriteriene spesifisert i sensorveiledningen for masteroppgaver og skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. 

Sensurfrist på masteroppgaver er 8 uker. Skriftlig begrunnelse for karakter blir publisert i Studentweb sammen med karakteren på datoen for sensurfrist. Dersom sensuren skulle bli forsinket vil du få beskjed på epost. 

Ønsker du et trykket eksemplar av masteroppgaven?

ISP dekker trykking av ett eksemplar av masteroppgaven dersom du bruker Reprosentralen. Du bestiller trykking av masteroppgaven selv. Velg sort/hvitt og tosidig trykk. Eventuelle fargesider i oppgaven må du dekke selv.

For å bestille et eksemplar på instituttets regning oppgir du stedkode 180300 og tiltakskode 610155

Vitnemål

Du får vitnemål automatisk tilsendt i posten etter fullført studieprogram. Vitnemålet blir sendt til adressen registrert på deg i Studentweb. 

Dersom du har spørsmål angående vitnemål kan du kontakte UV-studieinfo

Emnesider

Trenger du noen å snakke med om studie?

  • Du kan få veiledning med studiekonsulent

Møter du andre utfordringer i studiehverdagen?

SiO helse får mange henvendelser fra studenter som strever i studiehverdagen. Dersom du strever med for eksempel studiemestring, stress og angst kan du bestille time for samtale med SiO helses rågivere og behandlere.