English version of this page

Kontaktpersoner på ISP ved innmelding til Personverntjenester under Sikt (tidligere NSD)​​​​​

Informasjon om innmelding av prosjekter til Personverntjenester under Sikt finner du på UVs side om personvern i studentprosjekter

Dersom du skal behandle medisinske og helsefaglige opplysninger må veilederen din søke om at prosjektet ditt også godkjennes av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). På grunn av tidsrammen anbefaler instituttet at masterstudenter ikke velger REK-prosjekter. 

Kontaktpunkter ved innmelding til Personverntjenester under Sikt​​​​​

Når du melder inn prosjektet ditt til Personverntjenester under Sikt må du oppgi hvem som er prosjektansvarlig. Dersom du har en intern veileder, er det veileder som skal stå som prosjektansvarlig. Hvis veilederen din ikke er ansatt ved UiO eller er senior (tidligere ansatt) ved ISP, oppgir du fordypningsansvarlig på ditt masteroppgaveemne som prosjektansvarlig i søknaden:

Publisert 6. feb. 2020 14:44 - Sist endret 4. mars 2022 13:54