Mentorprogrammet

Mentorprogrammet er et faglig og sosialt tilbud til mannlige førsteårsstudenter på bachelor i pedagogikk og spesialpedagogikk. Hovedmålet med programmet er at du som student skal få en skikkelig kick-start på studiet.

Hva er mentorprogrammet?

Mentorprogrammet er et faglig og sosialt tilbud til mannlige førsteårsstudenter. 

Den faglige delen av tilbudet

  • oppstartsseminar med mentorer
  • studieteknikkurs med høyskolelektor Tomas Alfred Røen
  • en-til-en veiledning i akademisk skriving med din mentor, inntil 3 timer totalt
  • gruppeveiledning i eksamensoppgaver i forkant av eksamen

Du får tildelt en mentor som du kan avtale inntil 3 veiledningstimer med. I disse timene kan dere gjennomgå skriftlige arbeider: disposisjoner, referanser, gamle eksamensoppgaver, semesteroppgaver, refleksjonsnotater. Timene kan fordeles utover semesteret, alt etter ditt behov.

Den sosiale delen av tilbudet

På oppstartsseminaret møter du mentorer og de andre studentene på programmet. I etterkant av hver sesjon får du mulighet til å bli med på aktiviteter som blant annet shuffleboard og kanonball.

Hvorfor skal du delta?

Med mentorprogrammet får du en skikkelig kick-start på studiet.

Du får

  • veiledning av en mentor med lang studieerfaring som er tilpasset dine behov
  • muligheten til å bli bedre i akademisk skriving og gjennom dette bedre eksamenskarakterer
  • gjennomgå dine eksamensoppgaver med mentor
  • møte andre studenter på studiet og ha det gøy

Påmeldingsfristen var 1.september

Publisert 10. aug. 2016 11:10 - Sist endret 11. sep. 2018 11:10