Føler at mentoren hans hjalp ham i gang med studiene

"Mentorprogrammet er et veldig godt tilbud, og det har vært en god hjelp for meg", forteller Fredrik Vanbakk som deltok på mentorprogrammet høsten 2016.

Foto: Shane David Colvin

- Hva synes du om mentorprogrammet?

Mentorprogrammet er et veldig godt tilbud, og det har vært en god hjelp for meg.

- Hvor fornøyd var du med kvaliteten på mentorveiledningen du fikk?

Mentoren min ga meg god oppfølging, og hjalp meg i gang med studiene.

- Har veiledningen gjort noe med studiesituasjonen din, har det vært med på å påvirke dine resultater?

Det var mye å sette seg inn i ved begynnelsen av studiet, og da var det en stor hjelp å få personlig hjelp fra en mentor. I veiledningen lagde vi arbeidsplaner, noe som gjorde det enklere å jobbe jevnt og trutt gjennom semesteret.

- Har mentorprogrammet bidratt til å utvikle dine ferdigheter innen akademisk skriving? Gi noen eksempler

Vi gikk gjennom et par skriveteknikker innen akademisk skriving, og det var en god måte å komme i gang på.

- Hvilke deler av tilbudet var mest verdifulle for deg? Hvorfor, gi eksempler

Det mest verdifulle var den personlige oppfølgingen. Gjennom personlig oppfølging fikk jeg svar på alle spørsmål jeg hadde underveis, noe som var svært nyttig i begynnelsen av studiene. I tillegg følte jeg meg godt ivaretatt som student.

- Vil du anbefale nye studenter å være med på mentorprogrammet? Gi et par grunner for hvorfor det var verdigfult for deg

definitivt, veldig nyttig for å komme i gang med selvstendige studier.

- På en skala fra 1-10; hvor fornøyd er du med veiledningstilbudet?

10.

 

Om Mentorprogrammet

Mentorprogrammet er et faglig og sosialt tilbud til mannlige førsteårsstudenter på bachelor i pedagogikk og spesialpedagogikk. Hovedmålet med programmet er fornøyde studenter som har fått en kick-start på studiet. Prosjektet har som hensikt å bidra til økt gjennomstrømning og studieselvstendighet for mannlige studenter ved fakultetet.

Mange mannlige studenter kan ha behov for litt starthjelp når de skal begynne på universitetet. Gjennom mentortilbudet får studentene tett oppfølging og hjelp til ulike deler av studentlivet som kan være krevende. Veiledningen gjennomføres av en dyktig student som har lang erfaring i blant annet akademisk skriving og eksamensmestring.

Prosjektet hadde oppstart i 2015, og tilbakemeldingene fra tidligere deltakere har vært svært positive.

Publisert 11. mai 2017 14:56 - Sist endret 11. mai 2017 15:04