Veiledning i å være ny student ved UiO

En veiledningstime i hvordan det er å være ny student ved UiO

  • du og din mentor avtaler tidspunkt som passer
  • du bestemmer selv tema for veiledningen og snakker om det du lurer på eller har behov for
  • temaer kan være tips om studieteknikker, bachelorstudiet, kollokviegrupper, det sosiale, hvordan finner jeg frem, biblioteket, studiehverdagen, SiO og annet
Publisert 10. aug. 2016 10:13