Studentinformasjon om eksamen

Alle skriftlige eksamener ved UV gjennomføres i Inspera. NB! Inspera fungerer ikke i nettleseren Explorer.
 
I god tid før eksamen må du sjekke at tekniske krav og innlogging er i orden. Du vil kunne se at prøven ligger klar noen dager før eksamen. 
 
Formatet på prøvene er enten langsvar eller flervalgsprøve (du er online og skriver rett inn i Inspera), eller filopplasting (du skriver i et tekstprogram (f.eks. Word) og må konvertere til PDF og laste opp besvarelsen). På skoleeksamen skriver du alltid rett inn i Inspera. 

Innlogging

Du logger deg på via Studentinnlogging UiO.
Bruker du Inspera ved andre institusjoner, eller har en annen rolle enn student i Inspera, må du logge deg helt ut av systemet før du logger deg på igjen via Studentinnlogging UiO
 
Du logger deg på via FEIDE (UiO tilhørighet, UiO-brukernavn og passord). 
 
Har du glemt brukernavnet, kan du søke det opp her
Har du glemt passordet ditt, kan du få nytt her
Får du det fremdeles ikke til, kontakt UiO-helpdesk

Hjemmeeksamen/tekniske krav

Du må sørge for å ha god internettforbindelse under hjemmeeksamen. Er du tilkoblet kabel, får du en mer stabil forbindelse. Se også UiOs tips for hjemmenett
 
Enkelte oppgaver har vedlagt et PDF-dokument. Hvis du ikke kan åpne en PDF-fil ved å dobbeltklikke på den, last ned og installer Acrobat Reader.
 
På de fleste hjemmeeksamener skal du laste opp besvarelsen din som en PDF-fil. Konvertering fra tekstprogram til PDF er avhengig av program og versjon. For nyeste Wordversjon på PC: Trykk FIL øverst til venstre i programmet, velg eksporter fra nedtrekksmenyen og velg deretter opprett et PDF/XPS-dokument. Les her hvordan du fjerner personlig informasjon
 
Øv deg på forhånd, og sett av de siste 15 minuttene av eksamenstiden til å konvertere til PDF og opplasting av besvarelsen. 
 
NB! Ønsker du å trekke deg fra eksamen, eller du blir syk under eksamen, må du aktivt trekke deg fra eksamen. Det er ikke nok å skrive at du trekker deg i besvarelsen. Du finner informasjon om hvordan du trekker deg og annen nyttig informasjon på denne siden.
 
Under eksamen må du sørge for å være tilgjengelig på epost og telefon. Om noe skulle skje, kontakter vi deg. 
 

Gjør deg kjent med Inspera

 
Demoprøver fra UV
Masterinnlevering (filopplasting)
 

Tilrettelegging

Hjelpemidler
Har du en funksjonsvariasjon og trenger et hjelpemiddel som programvare, stol o.l. i hjemmesituasjonen, kan du søke støtte til dette av NAV.
 
Tekststøtte
Har du behov for ekstra tekststøtte under hjemmeeksamen, kan du laste ned en demoversjon av Lingdys/Textpilot 
 
Lesesalsplass
Trenger du fast lesesalsplass som tilrettelegging? Ta kontakt med lesesalsinspektor@uv.uio.no. Dokumentasjon kreves. 
 
Tilrettelegging av studiehverdagen
Har du behov for tilrettelegging av studiehverdagen for å få fullført studiene dine, bestiller du en veiledningstime
 
Tilrettelegging på skriftlig eksamen
Fører funksjonsvariasjonen din til ulemper ved gjennomføring av eksamen, kan du søke om tilrettelagt eksamen. Søknadsfristen er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret. Søknadsskjema finner du her. Dokumentasjon kreves.
 
Er funksjonsvariasjonen kronisk (varer lenger enn 2 år), kan du få innvilget varig tilrettelegging, eller tilrettelegging over en viss tidsperiode. Har du fått innvilget varig tilrettelegging, trenger du ikke søke hver gang du skal ha eksamen. Merk at ved eksamener som varer lenger enn syv dager, gis det normalt ikke tilleggstid. 
 
Standard tilleggstid for eksamen som går over 1-8 timer: 

1-2 timers eksamen: 15 min

3-4 timers eksamen: 30 min

5-8 timers eksamen: 1 time

 
Blir du syk eller skadet etter at søknadsfristen er gått ut, tar du kontakt med UV-studieinfo.
 
Tilrettelegging på muntlig eksamen

Du søker om tilrettelagt muntlig eksamen på samme måte som til skriftlig eksamen. Legeattest som beskriver symptomer og anbefalte tiltak nærmere må vedlegges søknaden. 

Mulige tiltak:
  • å få avlegge eksamen på et bestemt tidspunkt (f.eks. tidlig eller sent på dagen, alt etter som når plagene er verst)
  • sensor kan bli orientert om diagnose og gi ekstra tid ved behov på grunnlag av dette
  • få sitte i et rom med store vinduer og god ventilasjon o.l.)

Redusert studieprogresjon

Dersom du har spesielle behov og trenger å bruke lenger tid på studieprogrammet, kan du søke om redusert studieprogresjon.

Helga Engs hus

På denne siden finner du oversikt over fasiliteter i Helga Engs hus.

Trenger du tilgang til hvilerommet, ta kontakt med UV-studieinfo.

 
Tilbud fra SiO

Syk på eksamen/utsatt eksamen

Høstsemesteret 2020 trenger du ikke legeattest for å få utsatt eksamen. Du leverer kun egenmelding på sykdom. Les hvordan her

Digital muntlig

Til digital muntlig brukes programmet Zoom. Du finner informasjon om programvaren og hva du må forberede på denne siden.
Enkelte emner har egen nettside om digital muntlig, og/eller sender egen informasjon.

Skoleeksamen i Silurveien 2

Skoleeksamen avholdes som regel i Silurveien 2 på Ullern. Lokalene er moderne, lyse og lydisolerte. Alle plasser har egen PC. Du skal ikke medbringe egen. Gjør deg bedre kjent med Silurveien her. Vi anbefaler også at du leser kandidatinstruksen før eksamen.  
 
På noen få eksamener skal du skrive og tegne på skisseark som en del av besvarelse din. Du får da delt ut egne skisseark. Det er viktig at du fyller ut arkene med riktig informasjon før du leverer. 
 
Inni noen eksamensoppgaver ligger det en innebygd kalkulator. Øv deg på å bruke kalkulator i oppgaven her

Lesesalsplass

Vil du reservere lesesalsplass? Les hvordan her.

Hvem kontakter jeg?

Problemer med innlogging og IT-verktøy: UiO-helpdesk
 
Ved spørsmål til oppgaven: Det er ikke vanlig å stille spørsmål til oppgaveteksten på hjemmeeksamener. Det er en del av oppgaven å forstå og tolke spørsmålene. Er det noe du mener er feil ved oppgaveteksten, kan du kontakte studiekonsulenten på emnet.
 
Generelle spørsmål: UV-studieinfo
 
Jeg får ikke til å levere besvarelsen i Inspera: Send den straks til studiekonsulenten på emnet på epost. Husk å påføre emnekode og kandidatnummer. Om du ikke vet hvem som er studiekonsulent, se listen over studiekonsulenter i høyre kolonne. 
 
 
Av krgrude
Publisert 15. sep. 2020 14:42 - Sist endret 5. nov. 2020 12:28