Spesialpedagogikk

Velkommen som student på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk! Her vil du finne all viktig informasjon forut og under studiestart. Vi håper du får en super studiestart og ser frem til å se deg!

Informasjon til studenter på spesialpedagogikk

  • Sørg for at du har gjort deg kjent med alle frister på denne siden 
  • Gjør deg kjent med studieløpets oppbygging og gjennomføring, som du finner på programsiden
  • Husk å levere politiattest
  • Ta kontakt på uv-studieinfo@uv.uio.no for spørsmål om studieprogrammet

Overgang fra elev til student

Program for studiestart

Studiestarten byr på mye moro sammen med viktige informasjonsmøter. Trykk på vedlagt knapp for å få full oversikt over alle arrangementene under studiestart. Legg særlig merke til velkomstmøtet og informasjonsmøtet. 

Arrangementoversikt for spesialpedagogikk

Bruk av teams for nye studenter

I løpet av studiestarten vil du få oppdateringer om arrangementer og annen informasjon som er viktig å få med seg i løpet av din første uke på UiO. Husk at du også kan holde kontakt med dine medstudenter og stille spørsmål til administrasjonen og dine fadder/faddersjefer. 

Er du ikke lagt inn i teams enda? Kontakt UV-Studieinfo!

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om for eksempel studiestart, semesterregistrering eller lån av bøker? Ta kontakt med UV-Studieinfo. 

Ta også en titt på vår side Ofte stilte spørsmål

FU ISP - Fagutvalget ved institutt for spesialpedagogikk

Logo av fagutvalget ISP - institutt for spesialpedagogikk

Fagutvalget er bindeleddet mellom studentene og instituttet, og fungerer som din stemme i Instituttstyret og Programrådet. Denne siden vil prøve å være et lavterskel bindeledd mellom fagutvalg og studentene. Ris, ros og saker tas alltid med videre. Bli med på våre møter og sosiale aktiviter og se våre sider for mer informasjon. 

Studentutvalget ved UV

Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (SUUV) er det øverste studentorganet ved UV-fakultetet. SUUV er til for å ivareta studentene ved UV og er med å bestemme hvordan fakultetet styres. I SUUV blir du kjent med studenter på ulike studier på fakultetet og får et innblikk i studentdemokratiet på UiO. Mer informasjon om SUUV finner du på våre sider 

Vil du delta i en studentforening?

SIO har over 450 foreninger som du kan ta en del i. Her kan du være med i alt fra fotballag, matgrupper og filmklubber. Finn foreningen for deg på SIO.no

Karrieresenteret

Visste du at UiO har et eget karrieresenter? 

Karrieresenteret ved UiO bistår studenter i kartleggingen av hvordan universitetsutdanningen kan brukes i fremtidige oppgaver og roller i arbeidslivet. Vi tilbyr blant annet kurs og veiledning innen jobbsøking og karriereutvikling. Tenk karriere tidlig i studieløpet, og bruk Karrieresenterets tjenester allerede fra dag én som student. Bli kjent med karrieresenteret!