English version of this page

Undervisningsprisen ved UV

Hvem er fakultetets beste underviser? UV-fakultetet ønsker å fremme god undervisning, og trenger din hjelp til å finne fram til de beste kandidatene.

Slik nominerer du din favoritt

Du som student sender inn forslag på den kandidaten du synes fortjener prisen innen fristen 1. november.

Nettskjema for å nominere (bokmål) 

Nettskjema for å nominere (nynorsk) 

Skriv hvorfor nettopp denne kandidaten fortjener prisen. Inkluder gjerne eksempler, uttalelser og annet som kan vise hvorfor denne personen er en god underviser. Alle forslag skal være begrunnede. Begrunnelsen må være spesifikk i forhold til kriteriene under, og tydelig knyttet til kandidatens undervisningsarbeid

Prisen skal gå til en underviser ved UV-fakultetet. Underviserne kan kun få prisen én gang i løpet av en femårsperiode.

Hvordan velges vinneren?

Kandidaten blir vurdert på bakgrunn av:

  • faglig engasjement
  • fokus på studentene
  • tilrettelegging for læring
  • evne til nyskapning

Prisen tildeles av en komité bestående av to studentrepresentanter, prodekan for studier samt en vitenskapelig ansatt, fortrinnsvis fjorårets prisvinner, etter en vurdering av de innkomne forslagene.

Tidligere års vinnere

Emneord: Undervisningspris
Publisert 27. okt. 2010 10:30 - Sist endret 10. mars 2022 22:41