Etter søknad i Søknadsweb

Søknadsprosessen fortsetter også etter at du har levert inn søknad til utvekslingsplass via Søknadsweb.

Takk ja til plassen

Du vil få beskjed om opptak til utveksling én til to uker etter søknadsfristen på e-post. Husk å takke ja til nominering av studieplassen innen oppgitt dato i tilbudseposten. Du vil kun få kort frist til å svare. Dersom du ikke takker ja innen fristen, vil du miste plassen.

Når fakultetet ser at du har takket ja til nominasjon

UV fakultetet

  • tar kontakt med universitetet i utlandet på dine vegne

  • sender dine søknadspapirer til det utenlandske universitetet

  • inviterer deg til et informasjonsmøte litt senere i semesteret der du får råd om praktiske detaljer rundt utenlandsoppholdet ditt og hvordan søke forhåndsgodkjenning av fag. Dette gjelder for alle lektor, pedagogikk og spesialpedagogikkstudenter.

Din oppgave blir:

Søk om forhåndsgodkjenning på UV fakultetet

Du må søke om å forhåndsgodkjenning for å få støtte fra Lånekassen. Dette kan du gjøre når du har funnet ut hvilke kurs du kan ta ute utvekslingssemesteret, og eventuelt har fått søkt og fått opptak til disse.

UV fakultetet innkaller alle sine programstudenter til infomøte medio mars/oktober om dette og veien videre.

 Frist for søknad 1. november/ 1. mai.

Learning agreement

Dersom du drar ut på en Erasmusavtale må du alltid fylle ut en "Learning agreement" med kursene du skal ta i utlandet. Dette er et viktig dokument som skal signeres av utvekslingskoordinator til utvekslingsavtalen du reiser på her på UiO, koordinator/kontaktperson ved universitetet du reiser til og deg selv. Etter utvekslingsoppholdet skal Learning agreement sendes til relevant infosenter.

 

Publisert 8. okt. 2010 15:04 - Sist endret 9. apr. 2018 18:46