Etter søknad i Søknadsweb og fram til studiestart ved utvekslingsstedet

Søknadsprosessen fortsetter også etter at du har levert inn søknad til utvekslingsplass via Søknadsweb.

Takk ja til tilbud om nominert plass

Du vil få beskjed om nominert plass til utveksling én til to uker etter søknadsfristen på e-post. Husk å takke ja til nominering av studieplassen innen oppgitt dato i tilbudseposten. Du vil kun få kort frist til å svare. Dersom du ikke takker ja innen fristen, vil du miste plassen.

Når fakultetet ser at du har takket ja til nominasjon

UV fakultetet

  • tar kontakt med utvekslingsstedet på dine vegne. Nå er det opp til utvekslingsstedet å godta nominasjonen fra UiO og akseptere deg som utvekslingsstudent. 

  • inviterer deg til et informasjonsmøte i mars/oktober der du får råd om praktiske detaljer rundt utenlandsoppholdet ditt og hvordan søke forhåndsgodkjenning av fag. Dette gjelder for alle lektor-, pedagogikk og spesialpedagogikkstudenter.

Din oppgave blir:

Søk om formell forhåndsgodkjenning på UV fakultetet

Forhåndsgodkjenning kan du søke om når du har funnet ut hvilke kurs du kan ta ute utvekslingssemesteret, og eventuelt har fått søkt og fått opptak til disse

Vær oppmerksom på at det er ulike søknadsfrister for forhåndsgodkjenning avhengig av hvor du skal reise.

Du må ha fått vedtaksbrev på forhåndsgodkjenning før du kan søke om støtte fra Lånekassen.

Vær i dialog med oss dersom det blir endringer i planlagt emnepakke både før og i løpet av utvekslingen

Du skal ikke levere inn ny søknad om forhåndsgodkjenning dersom emnepakken blir endret. Men du må ta kontakt med oss slik at vi kan få vurdert/ registrert nye emnepakke.

Fra din student epostadresse sender du oss:

  • Fullt navn og studentnummer
  • Navn på studieprogram og studieretning ved UiO
  • Lenke til utvekslingsavtalen du har opptak til
  • Emnepakke på minimum 30 studiepoeng,  forhåndsgodkjent og revidert
  • Emnekode og emnenavn med lenker til emnebeskrivelser som viser nivå og omfang ved utvekslingsstedet. Dersom nivå og omfang ikke er oppgitt på emnesiden må du finne supplerende informasjon andre steder og lenke det opp i eposten.

Kontaktpunkt for emneendringer

Studenter på pedagogikk: ekspedisjonen@iped.uio.no

Studenter på spesialpedagogikk: bachelor@isp.uio.no

Lektorstudenter finner kontaktpunkt på studieprogramsidens "Studier i utlandet".

Erasmus + student Learning agreement

Dersom du er Erasmus+ student vil UiO sentralt ta kontakt med deg blant annet vedrørende språktest og Erasmus-stipend

Du må du fylle ut en Learning agreement (L.A) med emnene du skal ta i utlandet, og den skal signeres av deg, UiO og utvekslingsstedet. UiO har ingen tidsfrist, men vi anbefaler at du fyller ut og får signert dokumentet før utreise.

Utvekslingsstedet informerer deg om en eventuell tidsfrist de har for innsending av dokumentet. 

Etter endt utvekslingsopphold skal fullstendig utfylt L.A. være signert av de tre partene, og....

Learning agreement: Erasmus ID-kode: N-OSLO-01

Trenger du bekreftelse på dokumenter, har spørsmål om utfylling av forhåndsgodkjenning etc?

Ta kontakt med ditt infosenter, og de vil hjelpe deg eller henvise deg videre til rett instans.

Publisert 8. okt. 2010 15:04 - Sist endret 20. aug. 2019 15:33