Etter at du har søkt

Søknadsprosessen fortsetter også etter at du har levert inn søknad til utvekslingsplass via Søknadsweb.

Takk ja til tilbud om nominert plass

Du vil få beskjed om nominert plass til utveksling innen en ukes tid etter søknadsfristen til din student-e-post. Husk å takke ja til nominering av studieplassen innen oppgitt dato i tilbudseposten. Du vil kun få kort frist til å svare. Dersom du ikke takker ja innen fristen, vil du miste plassen.

Når fakultetet ser at du har takket ja til nominasjon

UV fakultetet

  • tar kontakt med utvekslingsstedet på dine vegne. Nå er det opp til utvekslingsstedet å godta nominasjonen fra UiO og akseptere deg som utvekslingsstudent.

  • inviterer deg til et informasjonsmøte i mars/oktober der du får råd om praktiske detaljer rundt utenlandsoppholdet ditt og hvordan søke forhåndsgodkjenning av fag. Dette gjelder for alle lektor-, pedagogikk og spesialpedagogikkstudenter.

Din oppgave blir:

Søk om formell forhåndsgodkjenning på UV fakultetet

Forhåndsgodkjenning kan du søke om når du har funnet ut hvilke kurs du kan ta ute utvekslingssemesteret, og eventuelt har fått søkt og fått opptak til disse

  • Vær oppmerksom på at det er ulike søknadsfrister for forhåndsgodkjenning avhengig av hvor du skal reise.
  • Saksbehandlingstid på forhåndsgodkjenning av utvekslingsopphold er vanligvis 3-6 uker.
  • NB! Du må ha fått vedtaksbrev på forhåndsgodkjenning før du kan søke om støtte fra Lånekassen.

Vær i dialog med oss dersom det blir endringer i planlagt emnepakke både før og i løpet av utvekslingen

Du skal ikke levere inn ny søknad om forhåndsgodkjenning dersom emnepakken blir endret. Men du må ta kontakt med oss slik at vi kan få vurdert/ registrert nye emnepakke.

Fra din student epostadresse sender du oss:

  • Fullt navn og studentnummer
  • Navn på studieprogram og studieretning ved UiO
  • Lenke til utvekslingsavtalen du har opptak til
  • Emnepakke på minimum 30 studiepoeng,  forhåndsgodkjent og revidert
  • Emnekode og emnenavn med lenker til emnebeskrivelser som viser nivå og omfang ved utvekslingsstedet. Dersom nivå og omfang ikke er oppgitt på emnesiden må du finne supplerende informasjon andre steder og lenke det opp i eposten.

Kontaktpunkt for emneendringer

Studenter på pedagogikk: uv-iped-studiesaker@rt.uio.no

Studenter på spesialpedagogikk: bachelor@isp.uio.no

Lektorstudenter sender endringer til sitt faginstiutt/fakultet. Kontaktpunkt finner du på studieprogramsidens "Studier i utlandet".

Utveksling gjennom Erasmus+ 

Dersom du er Erasmus+ student vil UiO sentralt ta kontakt med deg blant annet vedrørende språktest og Erasmus-stipend. 

Fakultetet som eier utvekslingsavtalen du skal reise via, tar kontakt med deg vedørende Learning Agreement (L.A.) du skal fylle ut med blant annet emnene du skal ta i utlandet. Den skal signeres av deg, UiO og utvekslingsstedet. UiO har ingen tidsfrist, men vi anbefaler at du fyller ut og får signert dokumentet innen semesterstart på utvekslingsstedet.

Utvekslingsstedet informerer deg dersom de har en tidsfrist for innsending av dokumentet. 

Etter endt utvekslingsopphold skal fullstendig utfylt L.A. være signert av de tre partene, i tillegg til å:

Learning agreement: Erasmus ID-kode: N-OSLO-01

Trenger du bekreftelse på dokumenter, har spørsmål om utfylling av forhåndsgodkjenning etc?

Ta kontakt med UV studieinfo

Har du spørsmål?

Ta kontakt med UV studieinfo.

Publisert 8. okt. 2010 15:04 - Sist endret 2. nov. 2021 10:59