Før du søker

1. Start tidlig med å orientere deg om mulighetene på ditt studieprogram.

 

2. Innsnevring av alternativer - konkretisering

Når du søker om utveksling skal du kun søke om plass på utvekslingssted. For å vite om et utvekslingssted er rett for deg må du vite om emnetilbud er aktuelt for deg. Søknad om plass på emner skjer etter et eventuelt opptak til et utvekslingssted.

 

Tilfredsstiller du søknadskriteriene til aktuelle utvekslingssteder?

  • Har du for eksempel høyt nok karaktersnitt for å søke?
  • Har du gode nok språkkunnskaper? Kreves det avlagt språktest før du søker?
  • Gjelder utvekslingsavtalen for ditt fagfelt og ditt studienivå? 
  • Gjelder avtalen i ditt utreisesemester?
  • Hvor mye penger vil du bruke? Vil du ha gratisplass med ekstra stipend, eller er det greit å betale skolepenger dersom stedet er attraktivt nok?

Mer informasjon om hver enkelt avtale finner du på avtalesidene for hvert enkelt universitet.

Har utvekslingsstedene relevant emnetilbud?

Innen søknadsfristen for utveksling 15/2 eller 15/9 må du ha valgt utvekslingssted med et emnetilbud som du synes virker spennende.

Ved å ta utgangspunkt i fjorårets emnetilbud ser du om utvekslingsstedet tilbyr relevante emner det semesteret du skal være ute. Utveksling høst 2019 baserer emnevalg på tilbudet gitt høst 2018 osv.

Emnene du kan ta på utveksling

Emneavklaring - når du har kommet et stykke på vei

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om det du kan tenke deg å ta ute samsvarer med studieprogrammets faglige krav. 

Vi kan bistå ved å gi en foreløpig tilbakemelding på en emnepakke du har kommet fram til. Det vil være en uformell bekreftelse på om emnetilbudet er aktuelt for deg, og om det er innenfor de tematisk faglige kravene til studieprogrammets utvekslingssemester. Vi tar forehold om nivå og omfang.

For at vi skal kunne vi deg en tilbakemelding må du oppgi følgende fra din student epostadresse:

  • Fullt navn og studentnummer
  • Studieprogram og studieretning ved UiO
  • Lenke til utvekslingsavtalen du vurderer
  • Emnepakke på minimum 30 studiepoeng
  • Emnekode og emnenavn med lenker til emnebeskrivelser ved utvekslingsstedet. 

Studenter på pedagogikk: ekspedisjonen@iped.uio.no

Studenter på spesialpedagogikk: bachelor@isp.uio.no

Lektorstudenter sender epost om emneavklaring til oppgitt kontaktpunkt på studieprogramsidens "Studier i utlandet".

Alle studenter må søke formelt om forhåndsgodkjenning etter at de er nominert til plass og har takket ja til den

3. Søk utveksling i Søknadsweb innen 15/2 eller 15/9

 

Publisert 8. okt. 2010 14:21 - Sist endret 28. aug. 2019 13:51