Før du søker om utvekslingsplass

Utvekslingsmulighetene er mange nok til at du bør bruke tid litt på å tenke på hva som er viktig for deg, og hvor det kan være fint å tilbringe 4-5 måneder.

 

Sted - hvor i verden kan du tenke deg å reise på utveksling?

Vil du til et land i Norden, Europa eller til et ikke-vestlig land? Hva er det som tiltrekker og trigger deg ved ulike steder, og hva er det du ikke er så begeistret for? 

Fag - hva vil og kan du studere ute?

Virker fagtilbudet interessant på stedene du finner fram til? Er det noe bestemt du er på utkikk etter? Alle institusjoner er forskjellig, og undervisnings- og læringsformer ulike. Læringsutbyttet vil være stort uansett hvor du drar. 

Økonomi - hvor mye er du villig til å betale for utvekslingsoppholdet?

De fleste utvekslingsavtaler i Europa er gjennom Erasmus+programmet eller Nordlys/Nordplusprogrammet. Dersom du får opptak til én av disse er du garantert gratisplass og ekstra stipend. 

Andre uvekslingsavtaler utenfor Europa har enten betalplasser, gratisplasser eller begge deler. Hvor mye skolepenger du må betale varierer. 

Lånekassen gir stipend til utveksling via betalplasser, i tillegg til at et utvalg utvekslingssteder tildeles også har ekstra stipendkvoter. Mer info finner du på Lånekassens nettsider. 

Orientér deg om mulighetene på UiO for ditt studieprogram

Studieprogrammet ditt gir noen anbefalinger og føringer på hvor du bør og kan dra. 

 

Innsnevring av alternativer - konkretisering

For å vite om et utvekslingssted er rett for deg må du også sjekke om du er rett for utvekslingsstedet. 

Tilfredsstiller du søknadskriteriene til aktuelle utvekslingssteder?

 • Har du for eksempel høyt nok karaktersnitt for å søke?
 • Har du gode nok språkkunnskaper? Kreves det avlagt språktest før du søker?
 • Gjelder utvekslingsavtalen for ditt fagfelt og ditt studienivå? 
 • Gjelder avtalen i ditt utreisesemester?
 • Krever utvekslingsstedet skolepenger, eller tilbys det Erasmusplasser med gratisplass og ekstra stipend

Mer informasjon om hver enkelt avtale finner du på avtalesidene for hvert enkelt universitet.

Har utvekslingsstedene relevant emnetilbud?

Innen søknadsfristen på UiO for utveksling 15/2 eller 15/9 må du ha valgt utvekslingsavtaler til steder med et emnetilbud som du synes virker spennende.

Ved å ta utgangspunkt i fjorårets emnetilbud ser du om utvekslingsstedet tilbyr relevante emner det semesteret du skal være ute. Utveksling høst 2021 baserer emnevalg på tilbudet gitt høst 2020 osv.

Emnene du kan ta på utveksling

Søknad om plass på emner skjer først etter et eventuelt opptak til et utvekslingssted.

Emneavklaring - når du har kommet et stykke på vei

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om det du kan tenke deg å ta ute samsvarer med studieprogrammets faglige krav. 

Vi kan gi en foreløpig tilbakemelding på emner du har kommet fram til. Det vil være en uformell bekreftelse på om emnene er aktuelle for deg, og om det er innenfor de faglige kravene til studieprogrammets utvekslingssemester. Vi tar forehold om nivå og omfang.

Studenter i pedagogikk

Emneavklaring kan være aktuelt for masterstudenter og BA-studenter med fordypning pedagogisk psykologi. BA-studenter med andre fordypninger skal finne erstatning for frie emner i sitt 5. semester, og trenger derfor ingen emneavklaring. 

Se informasjon om studier i utlandet på ditt studieprogram for informasjon om faglige anbefaliger eller krav.

For at vi skal kunne vi deg en tilbakemelding må du oppgi følgende fra din student epostadresse:

 • Fullt navn og studentnummer
 • Studieprogram og studieretning ved UiO
 • Lenke til utvekslingsavtalen du vurderer
 • Emnepakke på minimum 30 studiepoeng
 • Emnekode og emnenavn med lenker til emnebeskrivelser ved utvekslingsstedet. 

Studenter på pedagogikk: uv-iped-studiesaker@rt.uio.no

Du må regne med inntil én uke før du får svar på din henvendelse. Dersom du sender denne mindre enn én uke før søknadsfristen for utveksling, kan vi ikke garantere at du vil få svar før fristen er utløpt.

Emneavklaringen vil være grunnlaget for din formelle søknad om forhåndsgodkjenning. Det søker du om etter at du har fått opptak til utveksling. 

Studenter i spesialpedagogikk

Emneavklaring gjelder for masterstudenter og bachelorstudenter med fordypning i pedagogisk psykologi. BA-studenter på andre fordypninger erstatter 30 frie studiepoeng, og trenger derfor ikke emneavklaring.  

 • Fullt navn og studentnummer
 • Studieprogram og studieretning ved UiO
 • Lenke til utvekslingsavtalen du vurderer
 • Emnepakke på minimum 30 studiepoeng
 • Emnekode og emnenavn med lenker til emnebeskrivelser ved utvekslingsstedet. 

Studenter på spesialpedagogikk: bachelor@isp.uio.no

Du må regne med inntil én uke før du får svar på din henvendelse. Dersom du sender denne mindre enn én uke før søknadsfristen for utveksling, kan vi ikke garantere at du vil få svar før fristen er utløpt.

Emneavklaringen vil være grunnlaget for din formelle søknad om forhåndsgodkjenning. Det søker du om etter at du har fått opptak til utveksling. 

Studenter på lektorprogrammet

Lektorstudenter sender epost om emneavklaring til oppgitt kontaktpunkt på studieprogramsidens "Studier i utlandet".

Emneavklaringen vil være grunnlaget for din formelle søknad om forhåndsgodkjenning. Det søker du om etter at du har fått opptak til utveksling. 

Søk utveksling i Søknadsweb innen 15/2 eller 15/9

 

Publisert 8. okt. 2010 14:21 - Sist endret 19. jan. 2021 12:08