Veiledning i akademisk skriving

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har et høyt internasjonalt nivå. Det er viktig for fakultetet at vi har et flerkulturelt studiemiljø hvor studentene trives og får tett oppfølging. Vi tilbyr derfor veiledning i akademisk skriving til studenter med annet morsmål enn norsk.

Hva er veiledning i akademisk skriving?

Et gratistilbud for deg med annet morsmål enn norsk og som er student ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet. Du får tildelt en veileder som følger deg gjennom høstsemesteret og som veileder deg en-til-en med skriftlige arbeider: disposisjoner, referanser, gamle eksamensoppgaver, semesteroppgaver, refleksjonsnotater.

Vi tilbyr

  • oppstartsseminar
  • studieteknikkurs
  • en-til-en veiledning i akademisk skriving, inntil 5 timer totalt
  • eksamensveiledning på slutten av semesteret

Hvorfor delta?

Du får

  • en unik mulighet til å forbedre dine skriftlige arbeider på universitetet
  • en veileder med erfaring fra å skrive akademiske tekster
  • veiledningstimer som er tilpasset dine behov 
  • muligheten til å bli god i akademisk skriving og gjennom dette bedre dine karakterer

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere har vært svært positive og hele 90,5 % av deltakerne sier de i stor grad fikk nytte av det de lærte til eksamen og innleveringer.

For å få svar på dine spørsmål kontakt Hanna Vassli Kolltveit eller Marthe Amundsen

Påmeldingsfristen var 1.september.

Vi søkere ny koordinator og veileder til tilbudet.

Publisert 17. aug. 2012 15:30 - Sist endret 15. mai 2019 13:07