Føler at hun skriver bedre tekster

"Jeg hadde en veldig dyktig og omsorgsfull veileder som var veldig mye til hjelp ettersom dette var mitt første år på universitetet", forteller Sawera.

Høsten 2016 deltok Sawera Butt på veiledningsprogrammet. Hun forteller om sine positive opplevelser og oppfordrer nye studenter til å benytte seg av tilbudet. Sawera avslutter sitt første år på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk ved UV-fakultetet. Hun er født og oppvokst i Norge, men har urdu som morsmål.

- Hva synes du om veiledningstilbudet? 

Jeg syntes at veiledningstilbudet er et veldig bra tilbud for nye studenter. Den veileder studentene til hvordan de skal skrive en akademisk tekst, samtidig som at dette tilbudet hjelper studentene til å utvikle sine ferdigheter.

- Hvor fornøyd var du med kvaliteten på veiledningen du fikk?

Jeg var veldig fornøyd med veiledningen jeg fikk av veilederen min. Jeg hadde en veldig dyktig og omsorgsfull veileder som var veldig mye til hjelp ettersom dette var mitt første år på universitetet.

- Har veiledningen gjort noe med studiesituasjonen? 

Jeg føler at jeg skriver bedre tekster enn det jeg gjorde før. Jeg var veldig usikker på ting når jeg skrev om dem før, men dette tiltaket har hjulpet meg med å bli mer sikker på enkelte ting. Et eksempel kan være bruken av kilder. Det er så viktig med kilder på universitetet, og dette var noe som var veldig nytt for meg. Jeg var vant til å skrive helst nederst i kildelista, jeg ble aldri lært opp til å bruke kilder underveis i teksten. Veiledningen med veilederen min har fått meg til å endre på vanen min, og har ført til at jeg er flinkere med å skrive opp kilder.

- Har veiledningen bidratt til å utvikle dine ferdigheter innen akademisk skriving?

Ja, det har den i stor grad.

- Hvilke deler av tilbudet var mest verdifulle for deg? 

Jeg syntes det var den delen hvor jeg fikk muntlig tilbakemelding fra veilederen min som var det mest verdifulle. Grunnen til det er at jeg da kunne stille spørsmål og få svar tilbake, samtidig som å diskutere med veilederen.

- Vil du anbefale nye studenter å være med på veiledningsprosjektet?

Jeg oppfordrer alle nye studenter til å være med på dette veiledningsprosjektet på grunn av at det er veldig verdifullt med slike tiltak. Det hjelper deg med å skrive bedre tekster, og forbedrer din akademiske forståelse.

- Har du noen råd til nye studenter det kommende året?

Jeg syntes at dere bør ta i bruk dette veiledningsprosjektet, dere kommer til å få stor nytte ut av det.

Om Veiledning i akademisk skriving

Veiledning i akademisk skriving er et tilbud til studenter med annet morsmål enn norsk. Det utdanningsvitenskapelige fakultet ønsker et flerkulturelt miljø, og det å være minoritetsspråklig skal ikke være et hinder for studiene. Prosjektet har som hensikt å bidra til økt gjennomstrømning og studieselvstendighet for minoritetsspråklige studenter ved fakultetet.

Mange studenter kan ha behov for litt starthjelp når de skal lære å skrive akademisk, og en del av de som ikke har norsk som morsmål kan ha særlige utfordringer. Gjennom veiledningstilbudet får studentene tett oppfølging og hjelp til hvordan man skal skrive akademiske tekster. Veiledningen gjennomføres av en dyktig student som har lang erfaring i akademisk skriving.

Prosjektet hadde oppstart høsten 2011, og tilbakemeldingene fra tidligere deltakere har vært svært positive.

Publisert 21. apr. 2017 15:03 - Sist endret 8. des. 2021 09:38