Akkurat det hun trengte

På en skala fra 1-10 hvor stor nytte hun hadde av veiledningen gir hun en 9er. ”Hadde jeg fått A på eksamen hadde det vært en soleklar 10er”, sier pedagogikkstudent Ashti Ghadani med et smil om munnen.

Høsten 2012 deltok Ashti Ghadani på prosjektet. Hun forteller gledelig om sine opplevelser av prosjektet. Ashti avsluttet nylig sitt andre år på bachelorprogrammet i pedagogikk ved UV-fakultetet. Hun har 13 års skolegang fra Norge, og har kurdisk som morsmål.

- Hvor fornøyd var du med kvaliteten på veiledningen du fikk?

- Jeg var svært fornøyd. Veilederen var veldig flink til å gi råd om hvordan teksten kunne bli bedre, og hun var veldig fleksibel. Jeg fikk mer enn forventet ut av veiledningene, og jeg er veldig takknemlig for den hjelpen jeg fikk. Måten det ble lagt frem på var veldig forståelig, og det fikk meg til å tenke litt lenger enn som så. Det var akkurat det jeg trengte.

- Har veiledningen gjort noe med din studiesituasjon? I så fall hva?

- Ja, nå er jeg mer organisert, og jeg har funnet strategier som jeg bruker for å komme gjennom pensum, og for å lette litt på eksamensstresset. Jeg har lært utrolig mye om seg selv. Jeg må innrømme at jeg tidligere kan ha vært noe urealistisk med målene jeg satt for meg selv, men nå har jeg lært på hvilken måte jeg må jobbe for å oppnå de resultatene jeg ønsker.

- Har veiledningen bidratt til å utvikle dine ferdigheter innen akademisk skriving?

- Ja, det har den så absolutt. Før tenkte jeg ikke så mye på hvordan jeg skrev, på skrivemåte og formuleringer, men nå er jeg veldig oppmerksom på det. Tidligere hadde aldri noen fortalt meg at jeg måtte fokusere på det. For ett år siden hadde jeg ikke et klart svar på hva akademisk skriving egentlig er, men nå har jeg oversikten. Nå er jeg mer oppmerksom på hvordan jeg bygger opp en tekst både til semesteroppgaver og som eksamensbesvarelser. Jeg føler meg rett og slett bedre rustet som student etter veiledningen.

- Har veiledningen vært med på påvirke dine resultater?

- Jeg fikk meget gode resultater det samme semesteret som jeg fikk veiledningen, og måtte sende en e-post til veilederen min etter sensur hadde falt for å takke så mye for all hjelp. Veiledningen var absolutt med på å påvirke mine resultater, og det har gitt meg et solid grunnlag for mine videre studier.

- På en skala fra 1-10: Hvor stor nytte hadde du av veiledningen?

- Jeg må gi den en 9er. Hadde jeg fått A på eksamen hadde det vært en soleklar 10er!

- Bør denne type veiledning gjennomføres for flere?

- Ja! Jeg anbefaler denne type veiledning til alle studenter som kan benytte seg av tilbudet. Jeg har snakket varmt om prosjektet til både venner og medstudenter. Det gjør så mye med ens studiehverdag, man får virkelig åpnet øynene sine, og tenker på en ny måte. Jeg håper at dette prosjektet føres videre og vokser enda større, slik at alle som har behov for det kan ta nytte av det.

Om Veiledning i Akademisk Skriving

Veiledning i Akademisk Skriving er et tilbud til studenter med annet morsmål enn norsk. Prosjektet ønsker å bidra til økt gjennomstrømning, økt studieselvstendighet og til at det å være minoritetsspråklig ikke er et hinder for studiene.

Mange studenter kan ha behov for litt starthjelp når de skal lære å skrive akademisk, og en del av de som ikke har norsk som morsmål kan ha særlige utfordringer. Gjennom dette arbeidet får de tett oppfølging av en student med lang fartstid på Universitetet som veileder og gir tilbakemeldinger på tekst og form, slik at en lærer hvordan å besvare en oppgave her i Norge. Prosjektet hadde oppstart høsten 2011, og tilbakemeldinger fra tidligere deltakere har vært svært positive.

Av Foto: Shane David Colvin
Publisert 19. apr. 2017 12:36 - Sist endret 19. apr. 2017 12:57